Трето издание на Обществения диалог за политики в прехода към въглеродна неутралност – на 30 септември в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET

*
Версия за смартфони >>>

ARIR StZagoraТози петък, 30.09.2022г., ще се проведе третото издание на Обществения диалог за политики в прехода към въглеродна неутралност в хотел Верея от 10:15 ч.
Събитието се организира от Агенция за регионално икономическо развитие-Стара Загора (АРИР), в капацитета й на приемна структура на център на ЕК Европа Директно Стара Загора.

Актуална програма и информация за панелистите са достъпни на https://newenergymix.szeda.eu/bg/

Новите технологии във всички сфери се развиват все по-динамично.
Светът уверено стъпва към Индустрия 5.0 и състезанието за привличане на инвестиции и таланти
е все по-оспорвано, въвличайки безспорно познати и утвърдени градове и региони като
привлекателни и за инвестиции и за таланти.

Готова ли е Стара Загора, като регион, да се включи в състезанието на базата на най-
ценните си ресурси, включително хората?

Европа поема по пътя към неутралност по отношение на климата и лидерство в областта на
цифровите технологии. Актуализираната Европейска индустриална стратегия има за цел да
гарантира, че европейската промишленост играе водеща роля в началото на тази нова ера.
На 10 март 2020 г. ЕК положи основите на индустриална стратегия, която да подкрепи двойния
преход към екологична и цифрова икономика, да направи промишлеността на ЕС по-
конкурентоспособна в световен мащаб и да засили отворената стратегическа автономност на

Европа. В деня след представянето на новата индустриална стратегия Световната здравна
организация обяви разпространението на COVID-19 за пандемия.
Настоящата актуализация не заменя индустриалната стратегия от 2020 г., нито слага край на
започнатите в нейните рамки процеси — голяма част от дейностите са в ход и изискват трайни
усилия. Това е целенасочена актуализация за това какво още трябва да се направи и какви поуки
трябва да се извлекат.

В тази връзка ЕК изготви и публикуване на първи доклад, в който се анализират стратегическите
зависимости на ЕС. В доклада се посочват 137 продукта в чувствителни екосистеми, за които ЕС
разчита в голяма степен на чуждестранни източници.

Анализ на стратегическите зависимости:
* 137 продукта в чувствителни екосистеми, за които ЕС разчита в голяма степен на
чуждестранни доставчици, от общо 5200 анализирани продукта
* Тези продукти представляват 6 % от стойността на всички вносни продукти в Европа.
* Над половината от зависимостите са от Китай, следван от Виетнам (11%) и Бразилия (5%).
* 34 продукта са по-уязвими, тъй като имат нисък потенциал за диверсификация и
заместване с продукти на ЕС. Те включват различни суровини и химикали, използвани в
енергоемки отрасли и в здравеопазването.
* Тези продукти представляват 0,6 % от стойността на всички вносни продукти в Европа.

Докладът включва също задълбочен анализ на 6 стратегически области, в които ЕС изпитва
зависимост:

* суровини
* батерии
* активни фармацевтични съставки
* водород
* полупроводници
* технологии за изчисления в облак и за периферни изчисления

Готова ли е Стара Загора, като регион, да се включи на базата на най-ценните си ресурси,
сред които и хората?

Регионът има:
1) световно признат потенциал, базиран на проучвания, за производтсвото на чист
водород;
2) един от 4-те одобрени за България проекти за създаване на Европейски цифров
иновационен хъб – ЕЦИХ „Загоре“, който в партньорство с още 150 Хъба в ЕС да развива
технологии за изчисления в облак и за периферни изчисления
3) в региона е базиран уникалният с мултидисциплинарността си в науката за здравето
Тракийски университет, когато говорим за фармация и активни съставки.
Готова ли е Стара Загора?

Отговорите търсим по време на третото издание на Обществения диалог за политики в прехода
към въглеродна неутралност – 30/09/2022 г., хотел Верея, Стара Загора, 10:15 ч.
Събитието се организира от Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР),
в капацитета й на приемна структура на център на ЕК Европа Директно – Стара Загора.
Повече информация за програмата и панелистите можете да намерите тук.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн