Висококалоричен газ от утайка ще добива ПСОВ Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

DSC08090Глобалните климатични промени и високата енергоемкост на съвременните производства извеждат на преден план разработването на технологии за производство на чиста и достъпна електрическа енергия – както от възобновяеми източници, така и от органични горива, в това число и от утайка от пречиствателните станции за отпадъчни води, каквото има в град Стара Загора.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора, съвместно с професор д.т.н.инж. Жеко Ганев, управител на старозагорската фирма „Елфи Тех“ ЕООД, планират да реализират на територията на ПСОВ Стара Загора инсталация за генериране на висококалоричен газ чрез термично разграждане на утайката.

Разработената от проф. Ганев и екипа му технология за термично разлагане на биомаса под действието на висока температура за получаване на висококалоричен газ показва, че утайката на старозагорската станция е изключително подходяща за целта, тъй като структурата й и количеството въглеводороди в нея са оптимални за термична деструкция.

Иновативна разработка на „Елфи Тех” ЕООД и анализите на експерти на база тестови изпитвания показват, че процесите за получаване на висококалоричен газ, получен от утайката, са високоефективни, екологично приемливи, икономически рентабилни и приложими за промишлено внедряване.
#jtdv
gerb

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн