Красимир Вълчев, ГЕРБ-СДС: Ще продължим още по-усилено с най-важните реформи в образованието

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

При следващото управление на ГЕРБ-СДС:

* Разходите за образование ще се повишат до 5% от БВП;
* Учителските заплати ще бъдат поддържани на ниво поне 125%/150% от средната за страната;
* Ще продължи подкрепата на 300 български неделни училища в над 50 държави по целия свят;
* Ще се изградят 10 нови студентски кампуса, 100 физкултурни салона, 4000 спортни площадки и 500 площадки за безопасност на движението.

ВИДЕО от представянето на Плана за възстановяване и развитие на България >>>

Цялата програма можете да прочетете тук >>>

65473536274“За нас образованието беше – и днес заявяваме, че ще бъде – основен стратегически национален приоритет” – заяви Красимир Вълчев, водач на листата на ГЕРБ-СДС (с номер 24) в Старозагорския избирателен район, при представянето днес в НДК – София на идеите на ГЕРБ за развитие на страната по сектори под надслов “България след кризите – план за възстановяване”.

“Вярваме, че ще живеем в икономически развита страна с проспериращо общество, само ако направим образованието устойчив управленски и бюджетен приоритет – продължи Красимир Вълчев. – Ангажираме се да продължим водената политика на увеличаваща се бюджетна подкрепа за сектора и да увеличим разходите за образование до 5% от брутния вътрешен продукт. Инвестициите в образованието са с най-висока обществена възвръщаемост, в най-голяма степен формират потенциала ни за развитие и качеството на живота.

Последните 10 години извършихме ключови реформи и инвестиции във всички подсектори на системата. Те трябва да станат устойчиви, за да получим като общество резултатите от тях. Потвърждава се убеждението ни, че добрите и мотивирани учители, респективно университетски преподаватели, са най-важният фактор за качествено образование. Потвърждаваме ангажимента си за изпреварващ ръст на възнагражденията и поддържане на учителските заплати на ниво поне 125% от средната за страната, респективно на университетските преподаватели поне 150% от средната за страната.

Ще продължим още по-усилено с най-важните реформи: префокусиране върху мотивацията за учене, уменията, в това число уменията на 21-ви век, оптимизирането на учебните програми, насърчаване на образователните иновации във всеки един час. Ще засилим още повече обучението за дигитални умения и информационни технологии, но ще бъдем предпазливи в обучението чрез информационни технологии. За което ще разработим и утвърдим стандарт за разумно и ефективно използване на информационни технологии в системата, съобразено с възрастта на децата.

Категоричен приоритет ще ни бъде възпитанието, формирането на ценности и нагласи, подкрепата за личностното развитие.

45345543С още повече усилия на всички институции ще продължим политиката и механизма за обхващане, задържане, гарантиране на ежедневната посещаемост на всяко едно дете в системата. Вярваме, че ще живеем в хармонично общество, ако имаме по-малко изключени, отпаднали и необхванати от образователната система, по-малко неграмотни деца.

Ще продължим политиката на разширяване на професионалното образование и дуалното обучение. За тези ученици, които не са обхванати в дуална форма, ще финансираме ученически практики.

Ще продължим подкрепата ни за уникалната система от над 300 неделни училища по целия свят – на 6 континента, в над 50 държави. Мрежа, която прави България духовно езиково пространство в целия свят; мрежа, която спомага десетки хиляди деца да запазят езиковата и духовната си връзка с България.

Категоричен приоритет ни остава и предучилищното образование, защото това е възрастта, в която в най-голяма степен се формира потенциалът за развитие на всяко дете. В тази връзка не само ще продължим строежа на нови детски градини, но и се ангажираме да стартираме програма за обновяване на диалектическите и учебните материали във всички детски градини.

Последните години при управлението на ГЕРБ модернизирахме хиляди образователни институции. Няма да ми стигне времето да изброя статистиката. Ангажираме се още повече да увеличим средствата за създаването на модерна физическа среда, като основен приоритет ще ни бъдат кабинетите, класните стаи, дворовете, спортната инфраструктура, но не само. Ще увеличим средствата за изграждане на нови детски градини и училища, за надграждане на съществуващите с цел преминаване към едносменен режим и обхващане на всички деца в предучилищна възраст. Ще включим всички образователни институции, включително общежитията и тези, които досега не са били обхванати, в програми за енергийна ефективност.

Ангажираме се да стартираме национални програми за обновяване на обновяване на кабинетите и за изграждане на 4000 спортни игрища в училищата – от едно до три във всяко училище, в зависимост от големината.

Ангажираме се да построим още 100 физкултурни салона и 500 площадки за безопасност на движението в училищата и детските градини, тъй като това спасява човешки животи. И да започнем изграждането на 10 нови студентски кампуса – предимно, но не само в София. Правили сме го – и ще го направим отново.”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн