150 вакантни длъжности в доброволния резерв обяви Министерството на отбраната

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

MO znak 220Военно окръжие – Стара Загора уведомява гражданите, че със Заповед № ОХ-571 от 14.06.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв в НВУ “Васил Левски” – гр. Велико Търново.

Срок за подаване на документите – 16 работни дни от публикуването на заповедта.

Жителите на Област Стара Загора подават документи във Военно окръжие – Стара Загора на адрес – гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис № 55.

Телефони 042 62 32 31, 0887 226 910.

Цялата заповед може да се прочете тук:

https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2022/20220614_OX571.pdf

 

Обявени са 150 вакантни длъжности за срочна военна служба в доброволния резерв

Със заповед на министъра на отбраната от 14 юни 2022 г. са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще бъдат на срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ град Велико Търново. Останалите 30 са за длъжността „младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана“ и там службата се изпълнява във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в град Шумен.

Провеждането на подбора на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв се извършва от териториалните структури на Централното военно окръжие.

Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 7 септември 2022 г. и ще продължи шест месеца.

Кандидатите подават чрез военните окръжия писмени заявления до началника на НВУ „Васил Левски“ в срок до 16 работни дни от публикуването на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната. Към тях се прилагат и посочените в нея документи. Минималното изискване за образование е основно. Могат да кандидатстват само български граждани, срещу които няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Комисия извършва подбора на кандидатите, като за класираните военномедицинските органи установяват годност за служба в доброволния резерв.

За място на изпълнение на срочната военна служба е определен НВУ. Успешно завършилите получават удостоверения за придобита военноотчетна специалност на резервисти.

***
След изпълнението на срочната служба, резервистите могат да бъдат приети на военна служба или на служба в доброволния резерв във военните формирования на въоръжените сили без провеждане на конкурс. Те имат предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, включително и в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати с други кандидати от проведената процедура.

Всеки български гражданин до 40 г. по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 месеца. 

Изпълнението на срочна служба в състава на доброволния резерв става чрез сключване на договор, който осигурява възнаграждение, здравно и социално осигуряване. Работодателите могат да запазят персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн