Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

1 (11)„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега – 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е. цената ще стане 5 лева.“ Това каза омбудсманът Диана Ковачева на днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), свикано по повод обсъждане и утвърждаване цената на водата за гр. Стара Загора.

Видео тук: https://www.youtube.com/watch?v=4rP_eGu03fE

Припомняме, че омбудсманът вече възрази срещу скока на ВиК услугите в градовете Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово и Русе.

Проф. Диана Ковачева подчерта, че от рамките на доклада, представен от работната група на КЕВР, отново липса връзката между цената и качеството на предоставената ВиК услуга. По думите й е очевидно, че „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора не постига 13 от всичките 30 показатели за качество, един от които е изключително важен – „общи загуби за вода“, който през т.г. се очаква да достигне 56%.

„На второ място ще кажа, че и два от показателите за ефективност също не са изпълнени –„Рехабилитация на водопроводната мрежа“ и „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, които биха могли да доведат до корекции на цената в края на третата година. Това означава, че обективно, показатели, които влияят върху цената към момента, не са изпълнени от дружеството“, посочи още омбудсманът.

Проф. Ковачева припомни, че оценката на Регулатора от м. септември 2021 г. по повод на показателите за качество, включително и „общите загуби на вода“, е „пълно неизпълнение“. Затова омбудсманът настоя КЕВР да вземе предвид, обстоятелството, че качеството на предоставената услуга не е на достатъчно високо ниво, което да обоснове толкова голямо покачване на цената на водата в гр. Стара Загора и региона.

„Опасяваме се, че в кризата, в която се намираме, хората ще бъдат затруднени да погасяват своите задължения, което би могло да направи лоша услуга на самия ВиК оператор, заради факта, че събираемостта на задълженията може да спадне“, допълни общественият защитник.

В заключение проф. Ковачева настоя КЕВР да вземе справедливо решение, в което да бъде отразена – връзката между качеството и цената на ВиК услугите, за да има баланс между интересите на дружеството и интересите на потребителите.
Становището на омбудсмана тук: https://www.ombudsman.bg/news/5605
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн