Ремонтирани са 63 километра ограда по границата ни с Турция

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

5453657Инженерни формирования от състава на Сухопътните войски извършиха неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница и прилежащия път, със съдействието на Главна дирекция „Гранична полиция”.

Неотложните ремонтно-възстановителни дейности са извършвани по определените като критични от Главна дирекция „Гранична полиция“ отделни участъци в зоните за отговорност на ГПУ – Свиленград и ГПУ-Елхово.

В хода на ремонтните дейности са подменени 4977 метра спирала режеща тел, възстановени са 34 колони на съоръжението, изградени са 2 нови стоманобетонни водостоци, отремонтирани са 402 оградни пана, подравнени са 570 м. участъци от прилежащият път, почистени и усилени са 42 водостока, насипана е 1231 м3 трошено-каменна фракция и са прочистени от растителност 27 352 м2. Възстановените участъци от съоръжението са с обща дължина от 63 463 м., като са изразходвани 121 681 лв. Дейностите по обща дължина от 63 463 м, като са изразходвани 121 681 лв. Дейностите по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и прилежащият и път са завършили на 30.12.2021 г.

Вследствие на увеличения миграционен натиск и усложняване на обстановката на отделни участъци от българо-турската и българо-гръцката граница от 01.11.2021 г. започна участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница, като първоначално бяха въведени 448 военнослужещи с 69 единици техника, след което бяха редуцирани до 246 военнослужещи и 57 единици техника, а на 10.01.2022 г. приключи участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница. Към момента Министерството на отбраната продължава да оказва логистична поддръжка на МВР, като задачата се изпълнява от 20 военнослужещи с 11 единици техника.

За изпълнение на дейностите по охрана на държавната граница Министерството на отбраната е изразходило 13 733 570 лв., от които 1 733 570 лв. за командировки в страната, горива и смазочни материали, и разходи за персонал и 12 000 000 лв. за капитално-възстановителен ремонт на вертолет „Cougar“, планиран за извършване на медицинска евакуация и наблюдение от въздуха в приграничната зона. Възстановените средства по ПМС № 317 /06.10.2021 г. по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. са в размер на 13 080 253 лв.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн