Община Казанлък завършва цикъла по опазване и стопанисване на минералната вода

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

10 (7)През 2021 г. Община Казанлък предприе стъпки в посока на опазване и стопанисване на минерлната вода на територията си. Изготвен беше проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на шест санитарно-охранителни зони (СЗО) на находище на минерална вода в село Овощник. Бе направена характеристика на подземните водни тела в района на находището, като на всяко от тях ще бъде монтирана СОТ система. Всяка санитарно-охранителна зона на територията на село Овощник е обозначена с ограда, входна врата и информационна табела.

Предстои утвърждаване на плана за санитарно-охранителните зони от „Басейнова дирекция“ – Пловдив, което ще даде възможност за контрол върху достъпа до находищата на минерална вода и тяхното по-качествено ползване и опазване.

Още в края на 2020 г. Кметът Галина Стоянова и нейният екип предприеха действия за предотвратяване на загубите на минерална вода чрез внедряване на иновативно решение за „Интернет на нещата“ от А1. „Да превърнем Казанлък в динамично развиваща се община, която съчетава устойчивото развитие на индустрията и туризма, винаги е било сред нашите приоритети – коментира Галина Стоянова. – Чрез въвеждането на модерни технологични решения като системата на мониторинг и дистанционно измерване на минералната вода ще постигнем максимална ефективност в полза на обществото“ – посочи тя.

Комплексната система осигурява денонощно проследяване и контрол в реално време на употребата на безценната течност в общината от водоизточника до крайния потребител. По този начин Община Казанлък стана първата в страната, която осигури по дигитален път 24-часово проследяване на минералната вода.

С въвеждането на санитарно-охранителните зони се затваря цикълът по опазване и стопанисване на природното богатство на територията на общината.

12 -KARTA
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн