Над 200 млн.лева е проектът за Бюджет 2022 на Община Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_8154IMG_8157Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2022 година е 205 690 405 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Малко над 230 млн. лева (230 395 661лева) е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейски проекти и програми и бюджета на Общината. Това стана ясно снощи по време на общественото обсъждане на проекта за бюджета на общината. В сравнение, през изминалата година средствата, с които е разполагала администрацията общо, са били малко над 217 млн. лева.

„Както и в предходни периоди ние сме се осланяли изцяло на приходите, които получаваме и трансферите от правителство, които също получаваме, като възможност за реализация на проекти. Ние няма да харчим през тази година повече пари от колко ще съберем. Няма да влизаме в поемане на ангажименти, които общината не може да осигури. Приходната част ще отговаря на разходната“, каза по време на публичното обсъждане кметът Живко Тодоров. Той подчерта, че „от години следваме като политика е общината да не повишава данъците и таксите на гражданите“ и припомни, че от 2012 не са повишавани стойностите на данъчните ставки. „Залагаме на добрата събираемост и достигаме един добър процент на събиране на приходите“.

Градоначалникът допълни, че в разходната част са заложени приоритети, които са посочвани от гражданите.

„В проектобюджетът за 2022 година са заложени редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от граждани на общината с различно потребности в настоящата кризисна ситуация“, каза по време на представянето главният финансист на общината Цанка Ганева. Тя допълни, че бюджетът е насочен и към развитието на града, естетичната градска среда и подобряване на качеството на живот.

Най-голям относителен дял в общия бюджет на община Стара Загора за 2022г .– 37,57% има функция „Образование“. Проектобюджетът на функцията възлиза на 77 233 954 лева, което включва увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал с над 12%. Във функция „Здравеопазване“ за 2022 г. също се наблюдава увеличение с над 1,3 млн.лева като достига 10 967 942 лева. С близо 3 млн.лева се увеличава проектобюджетът на разходите на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ възлиза на 15 656 181 лева.
Проектобюджетът на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ е в размер на 24 045 007 лева. По-важните разходи са за улично осветление – 4 200 000 лв.; рехабилитация на уличната мрежа – 5 500 000 лв.; дейности по чистота –11 132 314 лв. и дейности по озеленяване – 3 102 257 лв.

С 11 448 091 лева, в т.ч. държавно финансиране 3 765 534 лв. и общинско финансиране 7 682 557 лв. ще разполага Функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”.

За Функция “Икономически дейности и услуги” в проекта за бюджет за 2022 година са предвидени 11 714 554 лева.

В проектът за инвестиционна програма на Община Стара Загора през 2022 година са включени основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на СУ “Хр.Ботев” и СУ “Васил Левски”, основен ремонт на физкултурния салон и оградата на СУ „Кольо Ганчев“, реконструкция на улиците и прилежащата инфраструктура на улиците „Войвода Стойчо Черногорски“, „Св.Княз Борис I” и „Промишлена“. Обновяване и реконструкция на летен театър в парк “М.М.Кусев“ и реконструкция, обновяване и модернизация на Драматичен театър „Гео Милев“. Заложени са средства за благоустрояване на междублокови пространства и благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12„Боровец“.

Участие в публичното обсъждане още взеха зам.-кметовете на Община Стара Загора Йордан Николов, Иванка Сотирова, Милена Желева и Красимира Чахова, общински съветници, секретарят на администрацията Делян Иванов, главният архитект Виктория Грозева, началници на различни отдели на общината, граждани и медии.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн