Тракийският университет и „ЕЛФИ ТЕХ“ подписаха меморандум за сътрудничество

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

DSC_6159Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев – собственик на „ЕЛФИ ТЕХ“ подписаха меморандум за сътрудничество, който ще обедини усилията на двете институции в направленията Агрохимия, Биофизика, Екология и Енергетика.

Целта на сътрудничество е реализиране на общи проекти и инициативи, като и двете институции запазват своята юридическа и финансова самостоятелност.

Партньорството осигурява практическо обучение на студенти и докторанти, научно-развойна и приложна дейност и съответно трансфер на научните постижения в технологиите, както и лицензиране на общи патенти.

В направление Агрохимия учените и студентите ще работят върху почвения въздух като източник на хранителни за растенията вещества, органични торове и бактерийни торове.

Направление Биофизика включва работа върху активни кислородни форми, дисипативни структури и течно кристално състояние.

Направление Екология предвижда страните да си сътрудничат във физикохимична стабилизация и обеззаразяване на питейни води с озон; електролитна дисоциация и окисление за пречистване на отпадъчни технологични води с висок химично потребен кислород; интегрирани плазмено сорбционни процеси за преобразуване на въглероден диоксид в алкани; рециклиране на антропогенни и техногенни отпадъци; многочестотна, многомодова, модулирана технология-МММ, за акустична активност в контейнери и силози за зърно.

Плазмено катализационен синтез на метан от лигнитни въглища, пиролиза със стръмен фронт на термично разграждане на селскостопански отпадъци и торсионни термопомпени инсталации са компонентите, които включва направление Енергетика.
#

svz

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн