Община Стара Загора е изпълнила 73% от Плана за подобрение при въвеждане на Обща рамка за оценка CAF 2020

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

caf_2020_bg_cover1Общинска администрация Стара Загора изготви Междинен отчет на степента на изпълнение на мерките за подобрение за периода юли 2021-януари 2022 година. Планът за подобрение е със срок на действие 2021г. – 2024г., като на всеки 6 месеца се осъществява мониторинг на изпълнението. От заложените в Плана за подобрение 15 мерки са извършени дейности по всички от тях. Две от мерките са в процес на изпълнение и две мерки в процес на планиране. За всички останали мерки са изпълнени дейностите за отчетния период, което определя общо 73 % Представените резултати за изпълнението на Плана за подобрение са измерими като изпълнени действия и в отчета е описан постигнатия ефект в качествено отношение. Количествената оценка ще бъде извършена чрез последващ анализ на резултати от анкети за степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги и други заинтересовани лица.

Междинният отчет за изпълнение на Плана за подобрение на Община Стара Загора е публикуван на интернет страницата на Община Стара Загора: https://www.starazagora.bg/uploads/MyDocuments/mo_plan_caf.pdf
#

gerb

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн