Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през IV тримесечие на 2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

342568По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 42, с 354 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. сградите са с 22 повече, или със 110%, а жилищата в тях нарастват с 224, или със 172.3%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 235 сгради с 2173 жилища, Пловдив – 175 сгради с 460 жилища, и Варна – 162 сгради с 1186 жилища в тях.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 88.1%, с тухлена – 9.5% и с друга – 2.4%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (47.7%), следват тези с три стаи (34.6%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 0.3%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 29 104 кв.м, или със 198.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ се увеличава с 226.0% и достига 25 430 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 75.1 кв. м през четвъртото тримесечие на 2020 г. на 82.2 кв.м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Монтана – 208.9 кв.м, и Габрово – 192.2 кв.м, а най-малка – в областите Враца – 52.3 кв.м, и
Благоевград – 67.9 кв. метра.
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн