БСП – Казанлък и съветниците на партията в ОбС с 4 предложения за общинските превози

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_BSP logo 220Общинските съветници  на БСП винаги са се ръководили от защитата на обществения интерес при обсъждането и приемането на решения, касаещи жителите на община Казанлък. Общинските политики за придвижване, транспорт, транспортни схеми, избор на превозвачи трябва да се формират и развиват с грижа, отговорност, удобство и устойчивост.

Предизвикателствата, създадени от ковид пандемията, доведоха до напрежение в редица сектори, сред които е и общинският ни транспорт. От първостепенно значение са навременните решения на едно общинско ръководство. Именно безпроблемното транспортно обслужване, вследствие на конструктивен диалог Община- фирми, е от изключителна важност за населението.

В настоящата ситуация недоумение буди фактът, че от момента на уведомление на Община Казанлък за намерението на фирмата - превозвач Договорът да бъде прекратен,  проблемът не е обсъден на извънредно заседание на Общинския съвет, нито дори на извънредно заседание на  ресорната комисия. Именно Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт е мястото да се търси най-подходящото решение с общинското ръководство.

БСП никога не се е месила  в договорните отношения между Община Казанлък и „Кумакс Инвест” ЕООД. В правова държава тези отношения  следва да се уреждат по надлежния ред.

За да не бъдат поставяни гражданите на Казанлък и 19-те населени места в подобна сложна ситуация, предлагаме:

-  В договорите за извършване на обществен превоз на пътници да бъде прецизирана възможността за едностранно прекратяване.

- В много спешен порядък да бъде представена справка в Общински съвет- Казанлък за всички получени средства от Държавата, тяхното разпределение и съответно изплащане на транспортните фирми за последните две години.

- В Общински съвет-Казанлък, респ. на Групата съветници на БСП, да бъде предоставена информация за броя на учениците, възрастните и всички категории граждани, ползващи облекчения, както и за необходимите средства за това те да продължат да ги използват и през 2022 година.

- В случай, че транспортните фирми са в невъзможност да осигурят дофинансиране към държавната субсидия,  БСП предлага сумата да бъде предвидена в Бюджета на община Казанлък за 2022 година.

Считаме, че всички субсидии, компенсации и дофинансирания трябва да бъдат разпределяни и превеждани по най-прозрачния начин, по точно и ясно регламентирани правила и критерии. Така интересите на жителите ще бъдат удовлетворени, ще има редовен и надежден транспорт до всички населени места.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн