Старозагорска област – 4-та по БВП и трета по БВП на човек в страната през 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

65378По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2020 година е 5071 млн. лeва. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна, съобщиха от Националния статистически институт. В сравнение с 2019 г. обемът му в номинално изражение намалява с 1.6%. Произведеният в областта БВП представлява 4.2% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 233 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 299 лв. за страната. По равнище на БВП на човек от населението област Стара Загора се нарежда на трето място след областите София (столица) (38 891 лв.) и София (17 146 лева). С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2020 г. е област Силистра (8307 лева).

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност (БДС) през 2020 г. възлиза на 4396 млн. лв. по текущи цени, което е с 1.3% по-малко в сравнение с 2019 г. и представлява 4.2% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1850 млн. лв. и представлява 42.1% от общата БДС за областта. В сравнение с 2019 г. относителният й дял нараства с 1.4 процентни пункта.

През 2020 г. добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор, е в размер на 2366 млн. лв. и представлява 53.8% от общата БДС за областта. Спрямо 2019 година нейния относителен дял намалява с 1.7 процентни пункта.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 4.1% от добавената стойност на областта и е в размер на 181 млн. лева. Спрямо 2019 г. той бележи ръст с 0.3 процентни пункта.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн