План за интегрирано развитие на Община Стара Загора за периода 2021-2027 г. – приоритети, мерки, проектни идеи

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Stara Zagora 9Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора за периода 2021-2027 г. е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на територията на общината и връзките й с други общини, който се разработва в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югоизточния регион за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора е публикуван в сайта на Общината на следния адрес: https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-stara-zagora-za-perioda-2021-2027-godina

Срокът за обществено обсъждане на плана е до 10 февруари 2022 г.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Описание на предвидените мерки и проектни идеи:

ПРИОРИТЕТ 1. – КОНКУРЕНТНА ИКОНОМИКА

*
МЯРКА 1. Насърчаване на ускорено развитие на местната икономика и растеж чрез предоставяне на услуги за бизнеса, дигитална свързаност и подобряване на технологиите
*

Проектна идея 1 – Строително-монтажни работи на Център за високи технологии. Цялата територия на община Стара Загора 1,500 хил. лв. – ОПРР/Национален план за въстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход/собствени средства. Срок за изпълнение: 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 2 – Изграждане на модерен дейтацентър за нуждите на град Стара Загора и бизнеса и надграждане на предлаганите от Община Стара Загора електронни услуги Цялата територия на община Стара Загора 3,000 хил. лв. Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ (ОПЕУТП)/Национален план за възстановяване и устойчивост/собствени средства 2021-2027 Община Стара Загора/ заинтересовани страни

Проектна идея 3 - Регионален data център за дигитализация на публичната администрация Интегрирана териториална инвестиция 5,000 хил. лв. – Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ (ОПЕУТП)/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за 2021-2027 Община Стара Загора/ заинтересовани страни

Проектна идея 4 – Създаване на индустриална зона „Стара Загора–юг“ с летище и открит изложбен център (терените на летище Стара Загора) Интегрирана териториална инвестиция 30,000 хил. лв. – ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/ собствени/заемни средства на партньорите, вкл. средства от др. източници като Национална компания 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 5 – Разширение и развитие на индустриална зона „Загоре“ Интегрирана териториална инвестиция 24,212 хил. лв. – ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/ собствени/заемни средства на партньорите, вкл. средства от др. източници като Национална компания 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 6 Изграждане на Технопарк „Тракия“ към Тракийския университет Интегрирана териториална инвестиция 30,000 хил. лв. – ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/ собствени/заемни средства на партньорите 2021-2027 Община Стара Загора/Тракийски университет/други заинтересовани страни

Проектна идея 7 Изграждане на бизнес инкубатор в гр. Стара Загора Интегрирана териториална инвестиция 3,500 хил. лв. – ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/ собствени/заемни средства на партньорите 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

TableПроектна идея 8 Развитие на европейски цифров иновационен хъб Загоре (ЕЦИХ) Интегрирана териториална инвестиция 14,000 хил. лв. – ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/ Фонд за справедлив преход/собствени/заемни средства на партньорите 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 9 Изграждане на завод за електробуси в община Стара Загора Интегрирана териториална инвестиция 70,000 хил. лв. – ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/ Фонд за справедлив преход/собствени/заемни средства на партньорите 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес

Проектна идея 10 Изграждане на комплекс за обучение на шофьори с писта за екстремно шофиране и картинг писта до летище Стара Загора. Цялата територия на община Стара Загора 7,000 хил. лв. – ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/собствени/заемни средства на партньорите 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 11 Разработване на цялостна маркетингова стратегия за промотиране на региона като инвестиционна дестинация и План за действие към нея Интегрирана териториална инвестиция 1,000 хил. лв. – ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход/собствени средства 2021-2027 Община Стара Загора/други заинтересовани страни

Проектна идея 12 Нова Офис сграда от клас А Цялата територия на община Стара Загора 6,000 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства на партньорите 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 13 Изграждане на високотехнологичен център в област Стара Загора в партньорство между Община Стара Загора, Индустриални зони Загоре и общини Казанлък, Чирпан, Гълъбово и Раднево и бизнес Интегрирана териториална инвестиция 5,000 хил. лв. – ОПРР, Национален план за въстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход/собствени/заемни средства на партьорите 2021-2027 Община Стара Загора/общини Казанлък, Чирпан, Гълъбово и Раднево/бизнес

Проектна идея 14 Изграждане на ЕКСПО център за търговски и индустриални изложения Интегрирана териториална инвестиция 12,500 хил. лв. – ОПРР, собствени/заемни средства на партьорите и др. източници 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес

Проектна идея 15 Иновации и технологична модернизация на предприятия Цялата територия на община Стара Загора 15,000 хил. лв. – Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност, Национален план за възстановяване и устойчивост, Фонд за справедлив преход/инвеститори 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес

*
МЯРКА 2. Подкрепа за устойчив енергиен преход, използване на алтернативни източници на енергия
*

Проектна идея 1 Изграждане на Соларен парк 20 MW за нуждите на Община Стара Загора на територията на бившата индустриална зона “Еленино” Интегрирана териториална инвестиция 25,000 хил. лв. – Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход / собствени/заемни средста на партьорите 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 2 Саниране, насърчаване на изпозлването на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност за нуждите на сгради – частна собственост Цялата територия на община Стара Загора 60,000 хил. лв. – ОПРР/Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 3 Изграждане на фотоволтанични инсталации върху покривите на общинските училища и детски градини (които са с плоски покриви) и инсталации за топла вода (на тези с басейни). Цялата територия на община Стара Загора 25,000 хил. лв. – ОПРР/Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора/училища/детски градини

Проектна идея 4 Транформация на Тракийския университет в Зелен университет Цялата територия на община Стара Загора/ Интегрирана териториална инвестиция 147,250 хил. лв. – Оперативна програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация/Оперативна програма за наука и образование/ Национален план за възстановяване и устойчивост, Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора/Тракийски университет/други заинтересовани страни

*
МЯРКА 3. Устойчиво развитие на туризма
*

Проектна идея 1 Социализиране на Старозагорски минерални бани (СзМБ) като място за рекреация и дейности на открито за жителите и гостите на региона Интегрирана териториална инвестиция 10,000 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересвани страни

Проектна идея 2 Развитие на културен туризъм между общините Стара Загора, Пловдив и Бургас Интегрирана териториална инвестиция 300 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2027 Община Стара Загора/Община Бургас/други заинтересовани страни

Проектна идея 3 Изработване и приложение на действащ Модел на литературен туризъм Цялата територия на община Стара Загора 20 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 4 Подобряване туристическата инфраструктура за посещаване на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани Интегрирана териториална инвестиция 350 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2028 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 5 Подобряване достъпа до комплекс “Богородична стъпка” чрез изграждане на пътна връзка, паркинг и мерки за социализация Цялата територия на община Стара Загора 200 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2029 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 6 Развитие на конгресен и фестивален туризъм – организиране на иновативни културни събития в района на Неолитни жилища и Античен форумен комплекс „Августа Траяна“/паметници на културата с национално значение/ Интегрирана териториална инвестиция 100 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2030 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 7 Партньорство с община Казанлък и община Чирпан за разработване на регионална туристическа дестинация Интегрирана териториална инвестиция 1,000 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2031 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 8 Създаване на концепция за развитие на Старозагорските бани като курорт от национално значение Интегрирана териториална инвестиция 50 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2032 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 9 Развитие на уикенд-туризъм чрез изграждане на паркинги за каравани и кемпери Интегрирана териториална инвестиция 500 хил. лв. – ОПРР/собствени/заемни средства, вкл. финансови инструменти, средства от други източници 2021-2033 Община Стара Загора/заинтересовани страни

=====================

ПРИОРИТЕТ 2 – КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

*
МЯРКА 1. Благоустрояване на града и населените места в общината, подобряване на градската среда
*

Проектна идея 1 Рехабилитация и благоустрояване на междублокови пространства и зелени площи Цялата територия на община Стара Загора 8,000 хил. лв. – ОПРР 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 2 Насърчаване на енергийната ефективност на уличното осветление в град Стара Загора и населените места от общината Цялата територия на община Стара Загора 5,000 хил. лв. – ОПРР/ ОПОС 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 3 Модернизация и благоустрояване на административни сгради, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ Цялата територия на община Стара Загора 88,001 хил. лв. – ОПРР/ ОПОС 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

3.1 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Oбщина Стара Загора, УПИ ІI-3560, кв. 1004, гр. Стара Загора.“ инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 36 месеца, 9,639 хил. лв. – Н/П

3.2 Ремонт на сградата на Областна дирекция на МВР Н/П 36 месеца, 3,500 хил. лв. – Н/П

3.3 Ремонт, обзавеждане и др. на Първо районно управление на полицията Н/П 36 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П

3.4 Мерки за енергийна ефективност, ремонтни дейности, ремонт на прилежащ терен, обзавеждане и др. на Пътна полиция – Стара Загора Н/П 24 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П

3.5 Подмяна на дограма, СМР по сградите, подобряване на достъпа на лица с увреждания и др. в Пощенска станция – Стара Загора - Н/П 48 месеца, 6,000 хил. лв. – Н/П

3.6 Основен ремонт и ремонт на прилежащ терен на Съдебна палата – Стара Загора Н/П 36 месеца, 4,000 хил. лв. – Н/П

3.7 Основен ремонт и ремонт на прилежащ терен на Административна сграда на РДГ – Стара Загора Н/П 36 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П

3.8 Ремонтни дейности, ремонт на покрив, основен ремонт, оборудване, подмяна на дограма, и др. на: Столова; Административна сграда; Котелна централа; Ремонтно хале; Закрита автомивка; КПП; Навес; на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора Н/П 48 месеца, 25,000 хил. лв. – Н/П

3.9 Ремонтни дейности, изграждане на места за паркиране и др. на административната сграда на ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора Н/П 36 месеца, 4,000 хил. лв. – Н/П

3.10 Подмяна на дограма, основен ремонт и др. на Общинско предприятие „МЕРЕСЕВ” ЕООД Н/П 36 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П

3.11 Облагородяване и ремонт на Сграда на бул. Руски №44 (Регионална библиотека и НОИ) Н/П 36 месеца, 10,000 хил. лв. – Н/П

3.12 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на бившия пионерски дом в гр. Стара Загора инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 36 месеца, 686 хил. лв. – Н/П

3.13 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. обновяване на околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Служба по геодезия, картография и кадастър Н/П 24 месеца, 576 хил. лв. – Н/П

3.14 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Областна администрация Стара Загора Н/П 36 месеца, 5,000 хил. лв. – Н/П

3.15 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“ Н/П 36 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П

3.16 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на РИОСВ Н/П 24 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П

3.17 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Областна дирекция “Земеделие” Н/П 36 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П

3.18 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Напоителни системи ЕАД Клон Горна Тунджа Н/П 24 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П

3.19 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Сграда, общинска собственост на ул.”Х.Д.Асенов” 22 Н/П 24 месеца, 600 хил. лв. – Н/П

3.20 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Държавен архив – Стара Загора Н/П 24 2,000 хил. лв. – Н/П

3.21 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Държавен Куклен театър – Стара Загора Н/П 24 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П

 

Проектна идея 4 Модернизация и благоустрояване на индустриални предприятия, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ Цялата територия на община Стара Загора 5,000 хил. лв. – Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност (ОПИК)/ Национален план за възстановяване и устойчивост/ инвеститори 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес

Проектна идея 5 Модернизация и благоустрояване на обекти от културната, образователна, социална и спортна инфраструктура, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ Цялата територия на община Стара Загора 12,000 хил. лв. -  ОПРР, Оперативна програма за наука и образование, Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 6 Благоустройство на елементи на градската среда в селата от община Стара Загора Цялата територия на община Стара Загора 5,000 хил. лв. -  ОПРР/собствени средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 7 Благоустрояване на физическата среда Цялата територия на община Стара Загора 145,001 хил. лв. -  ОПРР/собствени средства 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни:

7.1
Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на
- ул. „Пазарска“ (от ул. „Цар Иван Шишман“ до парк „Ал. Стамболийски“)
- ул. „Св. Княз Борис” (от бул. „Отец Паисий” до бул. „Руски”)
- ул. „Ген. Гурко” ( от ул. „Отец Паисий” до бул. „Патриарх Евтимий”
- ул. „Граф Игнатиев“ (от ул. „Димитър Наумов” до бул. „Патриарх Евтимий”) в гр. Стара Загора”
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 5,905 хил. лв. -  Н/П

7.2
Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на
- бул. „Митрополит Методий Кусев” (от ул. „Г. Столетов” до бул. „Славянски”)
- ул. „Х. Димитър Асенов” (от бул. „Цар Симеон Велики” до ул. „Герасим Папазчев”) в гр. Стара Загора
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 2,017 хил. лв. -  Н/П

7.3
Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на
- ул. „Г. С. Раковски” (от ул. „Августа Траяна” до ул. „Св. Княз Борис”),
- ул. „К. Ганчев” (от ул. „Августа Траяна” до бул. „Славянски”),
- ул. „Цар Иван Шишман” (от ул. „Августа Траяна” до бул. „Славянски”) в гр. Стара Загора”
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 3,215 хил. лв. -  Н/П

7.4
Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на
- парк „5-ти октомври” /Градска градина/
- парк „Александър Стамболийски” /Парк Алана/ в гр. Стара Загора
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 6,275 хил. лв. -  Н/П

7.5
Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на
- парк „Тракия” в гр. Стара Загора Н/П 24 месеца, 2,000 хил. лв. -  Н/П

7.6 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площад „Берое”
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 2,628 хил. лв. -  Н/П

7.7
Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на
- обслужващи улици (южно от ж.п. терена – ул. „Михаил Хаританов”)
- ул. „Промишлена” (от ул. „Войвода Стойчо Черногорски” до бул.„Патриарх Евтимий”)
- ул. „Войвода Стойчо Черногорски” (от кръстовището с бул. „Анастасия Тошева” до бул. „Патриарх Евтимий”)
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 3,000 хил. лв. -  Н/П

7.8 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Казански”, гр. Стара Загора
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 7,955 хил. лв. -  Н/П

7.9
Благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство в кв. „Казански”, бл. 29 и бл. 16 в гр. Стара Загора
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 1,362 хил. лв. -  Н/П

8.0 Благоустрояване и подобряване на физическата среда на
междублокови пространства в кв. „Казански”, в гр. Стара Загора
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 2,500 хил. лв. -  Н/П

8.1 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Три чучура“ (юг), гр. Стара Загора
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 4,794 хил. лв. -  Н/П

8.2
Благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства в кв. „Три чучура“ (юг), в гр. Стара Загора Н/П 24 месеца, 1,500 хил. лв. -  Н/П

8.3
Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Три чучура” (север) – вътрешноквартални улици и междублокови пространства
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 3,000 хил. лв. -  Н/П

8.4
Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Три чучура” (център) и междублокови пространства
Н/П 24 месеца, 1,500 хил. лв. -  Н/П

8.5 СМР – Нова улична мрежа в западната част на кв. „Железник” (Голям Железник) и междублокови пространства Н/П 24 месеца, 2,000 хил. лв. -  Н/П

8.6 ППР и СМР – Нова улична мрежа в Нов квартал “Запад”, (западно от кв. “Три чучура” (юг)) – главни улици (включително подземна и надземна инфраструктура) Н/П 48 месеца, 20,000 хил. лв. -  Н/П

8.7 ППР и СМР за продължение на бул. “Славянски“ запад до бул. “Цар Симеон Велики”, включително подземна, надземна инфраструктура, крайпътна канавка и ново кръгово кръстовище при бул. “България” Н/П 48 месеца, 20,000 хил. лв. -  Н/П

8.8 ППР и СМР за разширение на ул.”Капитан Петко войвода”- от бул. “Славянски” до “Калояновско шосе” Н/П 48 месеца, 10,000 хил. лв. -  Н/П

8.9 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Зора” и междублокови пространства Н/П 48 месеца, 20,000 хил. лв. -  Н/П

8.10 СМР 2 бр. междублокови пространства южно от бул. „Цар Симеон Велики“ в кв. Самара 1 Н/П 24 месеца, 1,060 хил. лв. -  Н/П

8.11 Строително-монтажни работи по проект “Охранителен канал “Лозенец” в гр. Стара Загора
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 36 месеца, 7,000 хил. лв. -  Н/П

8.12 Благоустрояване пред музей Литературна Стара Загора
инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 500 хил. лв. -  Н/П

8.13
Обновяване и благоустрояване на площадно простратнство “Три чучура” – северно и южно от подлеза с цел оформяне на вторичен градски център.
Н/П 24 месеца, 600 хил. лв. -  Н/П

8.14 Гробищни паркове Н/П 24 месеца, 500 хил. лв. -  Н/П

8.25 Изграждане на пoливен водопровод за зелените площи и паркове Н/П 24 месеца, 250 хил. лв. -  Н/П

8.26 Ремонт и изграждане на детски площадки и спортни площадки. Н/П 24 месеца, 700 хил. лв. -  Н/П

8.27 Реконструкция и рехабилитация на пространството разположено между ул. „Г.Столетов“, бул. „Руски“, ул. „Л.Байер“, сградата на Операта което включва: благоустрояване, озеленяване и паркинг. Н/П 24 месеца, 240 хил. лв. -  Н/П

8.28 Реконструкция, възстановяване, обновяване и модернизация на на Градина „Йордан Капсамунов“ /Езерото/ Н/П 36 месеца, 2,000 хил. лв. -  Н/П

8.29 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк “Бедечка” Н/П 48 месеца, 5,000 хил. лв. -  Н/П

8.30 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк “Бранителите на Стара Загора” Н/П 48 месеца, 5,000 хил. лв. -  Н/П

8.31 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на дворното пространство на УМБАЛ “Проф.д-р Стоян Киркович” Н/П 36 месеца, 2,000 хил. лв. -  Н/П

8.32 Съвременни средства за ориентация и информация, информационни и указателни табели и табла Н/П 48 месеца, 500 хил. лв. -  Н/П

Проектна идея 9 Реконструкция на ВИК мрежа Цялата територия на община Стара Загора 2,050 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Фондове за градско развитие 2021-2027 Община Стара Загора:

9.1 ул. Св. Княз Борисов, ул. Отец Паисий до ул. Цар Ив. Асен ІІ – от ул. Д. Наумов до ул. Цар Ив. Шишман, от ул. Г. Михайловски до бул. П. Евтимий, от ул. С. Силов до ул. Хаджи Д. Асенов Н/П 24 месеца, 74 хил. лв. -  Н/П

9.2 ул. Хаджи Д. Асенов- от ул. Авг. Траяна до ул. В. Левски, от ул. В. Левски до ул. Св. Кн. Борис, от ул. Св. Кн. Борис до бул. Ц. С. Велики, от ул. Хр. Ботев до бул. Славянски Н/П 24 месеца, 1,350 хил. лв. -  Н/П

9.3 бул. Митрополит М. Кусев-от ул. Г. Столетов до ул. Г. Папазчев, от ул. Ген. Столетов до Съдебна палата, от ул. Л. Байер до бул. Славянски. Н/П 24 месеца, 293 хил. лв. -  Н/П

9.4 ул.”Войвода Стойчо Черногорски” от ул.”Промишлена” на изток Н/П 24 месеца, 33 хил. лв. - Н/П

9.5 Изграждане на канализация в кв. “Дъбрава” и селата на община Стара Загора и подобряване на водоснабдяването в тях Н/П 24 месеца, 300 хил. лв. -  Н/П

*
МЯРКА 2. Подобряване на качеството на предоставяните услуги за жителите на общината и улесняване на достъпа до тях
*

Проектна идея 1 Изграждане на цялостна система за модерно управление на град Стара Загора, т.нар. „Умен град“ Цялата територия на община Стара Загора 1,000 хил. лв. – ОПРР/Фондове за градско развитие 2021-2027 Община Стара Загора

*
МЯРКА 3. Развитие на здравна, социална, образователна, културна и спортна инфраструктура
*

Проектна идея 1 Модернизация и благоустройство на образователна инфраструктура Цялата територия на община Стара Загора 46,294 хил. лв. – ОПРР, Оперативна програма за наука и образование 2021-2027 Община Стара Загора/образователни институции

1.1 Саниране, вътрешен ремонт, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в XII ОУ”Стефан Караджа” гр. Стара Загора Н/П 12 месеца, 1,200 хил. лв. – Н/П

1.2 Саниране, смяна на дограма, ремонт, изграждане на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка на ІІ ОУ „П.Р.Славейков“ в УПИ І 3317, кв. 9102, град Стара Загора (учебни зали) Н/П 12 месеца, 1,569 хил. лв. – Н/П

1.3 Ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане на STEM кабинет/и в ГПЧЕ”Ромен Ролан”, гр. Стара Загора инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 12 3,500 хил. лв. – Н/П

1.4 Вътрешен ремонт, ремонт на съществуващ и изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ № 20 “Мир” Н/П 12 месеца, 99 хил. лв. – Н/П

1.5 Вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон и ремонт на съществуващ, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка, изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ № 23 “Кипарис “ Н/П 12 месеца, 120 хил. лв. – Н/П

1.6 Ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ № 35 “Свобода” Н/П 12 месеца, 160 хил. лв. – Н/П

1.7 Изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ № 6 “Камбанка” Н/П 12 месеца, 350 хил. лв. – Н/П

1.8 Цялостен ремонт, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане на STEM кабинет/и в ДГ №10″Светлина” Н/П 12 месеца, 200 хил. лв. – Н/П

1.9 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ №3 “Ян Бибиян” Н/П 12 месеца, 200 хил. лв. – Н/П

1.10 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEМ кабинет/и в ДГ №31 “Слънце”/ Н/П 12 месеца, 400 хил. лв. – Н/П

1.11 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №33 “Люляк” Н/П 12 месеца, 400 хил. лв. – Н/П

1.12 Вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №4″ Бреза” Н/П 12 месеца, 141 хил. лв. – Н/П

1.13 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, изграждане на нов физкулурен ремонт и ремонт на дворно пространство в ДГ №66 ,,Детски рай” Н/П 12 месеца, 180 хил. лв. – Н/П

1.14 Саниране, вътрешен ремонт, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка, изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ №8 ” Българче” Н/П 12 месеца, 65 хил. лв. – Н/П

1.15 Вътрешен ремонт, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка, изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Девето основно училище “Веселин Ханчев” гр. Стара Загора Н/П 12 месеца, 120 хил. лв. – Н/П

1.16 Изграждане на нов физкултурен салон и ремонт на дворно пространство в ДГ №25 “Ален мак” Н/П 12 месеца, 150 хил. лв. – Н/П

1.17 Изграждане на нов физкултурен салон и ремонт на дворно пространство в ДГ №26 “Лилия” Н/П 12 месеца, 200 хил. лв. – Н/П

1.18 Изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №29 “Славейче” Н/П 12 месеца, 150 хил. лв. – Н/П

1.19 Ссаниране, вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №55 “Незабравка” Н/П 12 месеца, 80 хил. лв. – Н/П

1.20 Вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ №68 “Патиланско царство” Н/П 12 месеца, 110 хил. лв. – Н/П

1.21 Ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №1 “Звънче” Н/П 12 месеца, 445 хил. лв. – Н/П

1.22 Ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ №13 “Пролет” Н/П 12 месеца, 186 хил. лв. – Н/П

1.23 Ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №17 “Знаме на мира” Н/П 12 месеца, 192 хил. лв. – Н/П

1.24 Изграждане на нов физкултурен салон и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №5 “Мечо Пух” Н/П 12 месеца, 300 хил. лв. – Н/П

1.25 Ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №16 “Горски кът” Н/П 12 месеца, 80 хил. лв. – Н/П

1.26 Саниране, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ДГ №24 “Радост” Н/П 12 месеца, 76 хил. лв. – Н/П

1.27 Вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ №34 “Райна Княгиня” Н/П 12 месеца, 134 хил. лв. – Н/П

1.28 Изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ №58 “Звездица” Н/П 12 месеца, 289 хил. лв. – Н/П

1.29 Вътрешен ремонт, ремонт на дворно пространство и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ДГ №7 “Светулка” Н/П 12 месеца, 230 хил. лв. – Н/П

1.30 Саниране, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в Начално училище “Димитър Благоев” Н/П 12 месеца, 340 хил. лв. – Н/П

1.31 Ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в НПГВМ”Иван Павлов”- Стара Загора Н/П 12 месеца, 944 хил. лв. – Н/П

1.32 Вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в НУМСИ “Христина Морфова” Н/П 12 месеца, 450 хил. лв. – Н/П

1.33 Саниране,вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Основно училище “Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви Н/П 12 месеца, 234 хил. лв. – Н/П

1.34 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Основни училище “Иван Мирчев”, с. Дълбоки Н/П 12 месеца, 560 хил. лв. – Н/П

1.35 Изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в Основно училище “Кирил Христов”, гр. Стара Загора Н/П 12 месеца, 345 хил. лв. – Н/П

1.36 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Основно училище “Самара” Н/П 12 месеца, 567 хил. лв. – Н/П

1.37 Вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно рпостранство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Основно училиюе “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Хан Аспарухово Н/П 12 месеца, 231 хил. лв. – Н/П

1.38 Саниране, смяна на дограма, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяван на STEM кабинет/и в Основно училище “Христо Ботев”, с. Хрищени Н/П 12 месеца, 130 хил. лв. – Н/П

1.39 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрепен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Основно училище “Христо Ботев”, с. Горно Ботево Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П

1.40 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Основно училище “Христо Ботев”, с. Загоре Н/П 12 месеца, 60 хил. лв. – Н/П

1.41 Цялостен ремонт, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Пето основно училище “Митьо Станев” Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П

1.42 Смяна на дограма, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/ремонт на STEM кабинет/и в Професионална гимназия по електроехника и технологии “Г. С. Раковски” Н/П 12 месеца, 150 хил. лв. – Н/П

1.43 Вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка, изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” Н/П 12 месеца, 317 хил. лв. – Н/П

1.44 Смяна на дограма и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи “Проф. Минко Балкански” Н/П 12 месеца, 345 хил. лв. – Н/П

1.45 Саниране, вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в Професионална гимназия по механотехника и транспорт”Н.Й.Вапцаров” Н/П 12 месеца, 1,245 хил. лв. – Н/П

1.46 Вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Професионална гимназия по облекло и хранене”Райна Княгиня” Н/П 12 месеца, 1,350 хил. лв. – Н/П

1.47 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, ремонт на дворно пространство в Професионална гимназия по строителство и дървообработване “Инж.Недьо Ранчев” Н/П 12 месеца, 300 хил. лв. – Н/П

1.48 Ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Профилирана природоматематическа гимназия “Гео Милев”/ инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 12 2,066 хил. лв. – Н/П

1.49 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Спортно училище “Тодор Каблешков” с двор и общежитие към него в кв. К. Ганчев Н/П 12 месеца, 400 хил. лв. – Н/П

1.50 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Средно училище “Васил Левски” Н/П 12 месеца, 300 хил. лв. – Н/П

1.51 Ремонт на дворно пространство и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Средно училище “Иван Вазов”, гр. Стара Загора Н/П 12 месеца, 240 хил. лв. – Н/П

1.52 Вътрешен ремонт, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Средно училище “Максим Горки” Н/П 12 месеца, 1,115 хил. лв. – Н/П

1.53 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка, изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в СУ “Христо Смирненски”, гр. Стара Загора Н/П 12 месеца, 340 хил. лв. – Н/П

1.54 Изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в СУ “Железник” Н/П 12 месеца, 150 хил. лв. – Н/П

1.55 Вътрешен ремонт, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в Тринадесето основно училище “Св. Паисий Хилендарски” Н/П 12 месеца, 481 хил. лв. – Н/П

1.56 Цялостен ремонт, вътрешен ремонт и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора Н/П 12 месеца, 100 хил. лв. – Н/П

1.57 Саниране, цялостен ремонт, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство в Център за специална образователна подкрепа – Стара Загора Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П

1.58 Ремонт на дворно пространство и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ЦПЛР – Астрономическа обсерватория “Юрий Гагарин”, Стара Загора (ГПЧЕ “Ромен Ролан”), външна стълба и асансьор към планетариум Н/П 12 месеца, 1,217 хил. лв. – Н/П

1.59 Вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Шесто основно училище “Свети Никола” Н/П 12 месеца, 816 хил. лв. – Н/П

1.60 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в Начално училище “Зора” и ЦДГ кв.”Зора” Н/П 12 месеца, 600 хил. лв. – Н/П

1.61 Саниране, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ОУ “Кольо Ганчев” Н/П 12 месеца, 400 хил. лв. – Н/П

1.62 Ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка, изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ОУ “Георги Райчев” Н/П 12 месеца, 500 хил. лв. – Н/П

1.63 Ремонт на дворно пространство в СУ “Христо Ботев” Н/П 12 месеца, 150 хил. лв. – Н/П

1.64 Изграждане на нов физкултурен салон и ремонт на съществуващ физкултурен салон в ОУ “Отец Паисий”, с. Калояновец Н/П 12 месеца, 350 хил. лв. – Н/П

1.65 Саниране, цялостен ремонт, смяна на дограма, вътрешен ремонт, изграждане на нов физкултурен салон, ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ОУ “Б. Русев”, с. Преславен Н/П 12 месеца, 450 хил. лв. – Н/П

1.66 Вътрешен ремонт, изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка, изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в ВСУ “Захарий Стоянов” Н/П 12 месеца, 400 хил. лв. – Н/П

1.67 Ремонт на дворно пространство и изграждане/ремонт на спортна/игрова площадка в ПГСАГ “Лубор Байер” Н/П 12 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П

1.68 Саниране, ремонт на физкултурен салон, ремонт на дворно пространство, изграждане/ремонат на спортна/игрова площадка и изграждане/обновяване на STEM кабинет/и (…) Н/П 12 месеца, 700 хил. лв. – Н/П

1.69 Цялостен ремонт, облагородяване на детски площадки, ремонт на дворно пространство, изграждане на физкултурен салон, обучение и квалификация на персонала в Детска ясла № 9 „Роза“ Н/П 12 месеца, 110 хил. лв. – Н/П

1.70 Ремонт и изграждане на дворни съоръжения за игра в Детска ясла №1 Н/П 12 месеца, 60 хил. лв. – Н/П

1.71 Ремонт на прилежащ терен и закупуване на дворни съоръжения за игра в Детска ясла №3 „Маргаритка“ Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П

1.72 Основен ремонт, ремонт на прилежащ терен, обзавеждане и оборудване в Детска ясла 6 „Щастие“ Н/П 12 месеца, 80 хил. лв. – Н/П

1.73 Подмяна на дограма, ремонт, изграждане на пожароизвестителна сиситема, обследване за енергийна ефективност, подобряване на достъпа на лица с увреждания, ремонт на прилежащ терен, обзавеждане и оборудване и др. в Детска ясла №7“Еделвайс“ Н/П 12 месеца, 250 хил. лв. – Н/П

1.74 Ремонт на прилежащ терен, цялостно обзавеждане, ремонт на покрив и смяна на водопроводни тръби в Детска ясла № 13 „Росица“ Н/П 12 месеца, 300 хил. лв. – Н/П

1.75 Закупуване на електромобили за нуждите на професионалните инженерни училища Н/П 12 месеца, 300 хил. лв. – Н/П

1.76 Подобряване на образователната среда в Спасителния център за диви животни Н/П 12 месеца, 30 хил. лв. – Н/П

1.77 Ремонт и подобряване на достъпа до Детска ясла №12 „Боровец“ Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П

1.78 Изграждане/обновяване на STEM кабинет/и в обекти на образователната инфраструктура в община Стара Загора Н/П 12 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П

1.79 Благоустрояване на дворове на училища, детски градини и детски ясли в гр. Стара Загора Н/П 12 месеца, 3,000 хил. лв. – Н/П

1.80 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Центъра за образование и квалификация /езикова школа/ в гр. Стара Загора - инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 36 1,000 хил. лв. – Н/П

1.81 Рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. обновяване на дворно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Тракийски университет и всички основни структурни звена към него Н/П 12 месеца, 6,785 хил. лв. – Н/П

1.82 Рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. обновяване на дворно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение на Земеделски институт към Селскостопанска академия Н/П 12 месеца, 1,460 хил. лв. – Н/П

 

Проектна идея 2 Модернизация и благоустройство на културна инфраструктура Цялата територия на община Стара Загора 57,635 ОПРР, Национален план за възстановяване и устойчивост/Норвежка програма/собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора/МК/други заинтересовани страни:

2.1 Ремонт на НЧ „Стефан Генчев 1901“ с. Хрищени Н/П 12 месеца, 100 хил. лв. – Н/П
2.2 Ремонт на НЧ „Съзнание 1938“ с. Руманя Н/П 12 месеца, 100 хил. лв. – Н/П
2.3 Ремонт на пкрив на НЧ „Пробуда 1928“ с. Сулица Н/П 12 месеца, 30 хил. лв. – Н/П
2.4 Вътрешен ремонт на НЧ „Димитър Наумов 1908“ с. Преславен Н/П 12 месеца, 22 хил. лв. – Н/П
2.5 Ремонт на НЧ „Пробуда 1925“ с. Яворово Н/П 12 месеца, 40 хил. лв. – Н/П
2.6 Ремонт на подово покритие на НЧ „Митьо Станев – 1929“, Малко Кадиево Н/П 12 месеца, 35 хил. лв. – Н/П
2.7 Ремонт на НЧ „Хр. Ботев – 1952“, Старозагорски бани Н/П 12 месеца, 25 хил. лв. – Н/П
2.8 Ремонт на покривна конструкция, вътрешно и външно боядисване, необходимост от вътрешна тоалетна, смяна на дограма, ремонт на сцената в НЧ „Просвета 1930“ с. Плоска могила Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П
2.9 Разширяване на библиотеката, изграждане на помещение за съхраняване на дървата в НЧ „Св. Патриарх Евтимий – 1935“ , Борово Н/П 12 месеца, 35 хил. лв. – Н/П
2.10 Ремонт на покрив в НЧ „Светлина – 1919“, Лозен Н/П 12 месеца, 25 хил. лв. – Н/П
2.11 Ремонт на НЧ „Развитие 1918“ с. Оряховица Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П
2.12 Основен ремонт НЧ „Изгрев – 1921“, Кирилово Н/П 12 месеца, 57 хил. лв. – Н/П
2.13 Ремонт на НЧ „Искра-1921“, Хан Аспарухово Н/П 12 месеца, 30 хил. лв. – Н/П
2.14 Смяна на подова настилка и довършителен ремонт в НЧ „Съзнание 1900“, Казанка Н/П 12 месеца, 30 хил. лв. – Н/П
2.15 Смяна на дограма в НЧ „Отец Паисий – 1906“, Ракитница Н/П 12 месеца, 25 хил. лв. – Н/П
2.16 Ремонт на НЧ „Пробуда – 1927“, Горно Ботево Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П
2.17 Цялостен ремонт на НЧ „Пробуда 1928“, Бенковски Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П
2.18 Ремонт на НЧ „Пробуда 1928“, Маджерито Н/П 12 месеца, 59 хил. лв. – Н/П
2.19 Цялостен ремонт на НЧ „Христо Ботев – 1929“, Братя Кунчеви Н/П 12 месеца, 35 хил. лв. – Н/П
2.20 Ремонт на покрив и цялостен ремонт на НЧ „Развитие – 1878“, Дълбоки Н/П 12 месеца, 25 хил. лв. – Н/П
2.21 Основен ремонт на НЧ „Гранит – 1928“, Ново село Н/П 12 месеца, 35 хил. лв. – Н/П
2.22 Основен ремонт на НЧ „Родина – 1860“, Стара Загора Н/П 12 месеца, 100 хил. лв. – Н/П
2.23 Ремонт на подова настилка в НЧ „Железник – 1988“, Стара Загора Н/П 12 месеца, 12 хил. лв. – Н/П
2.24 Ремонт на стени и ограда в НЧ „Просвета 1927“ с. Козаревец Н/П 12 месеца, 20 хил. лв. – Н/П
2.25 Ремонт в НЧ „Хр. Ботев 1926“ с. Стрелец Н/П 12 месеца, 25 хил. лв. – Н/П
2.26 Ремонт на НЧ „Просвета 1898“ с. Сладък кладенец Н/П 12 месеца, 29 хил. лв. – Н/П
2.27 Ремонт и смяна на дограма в НЧ „Ив. Терзиева 1927“ с. Богомилово Н/П 12 месеца, 30 хил. лв. – Н/П
2.28 Смяна на дограма в НЧ „Напредък 1927“ с. Пшеничево Н/П 12 месеца, 30 хил. лв. – Н/П
2.29 Ремонт на покрив, ел. инсталация и течове в НЧ „Възраждане 1927“ с. Калояновец Н/П 12 месеца, 19 хил. лв. – Н/П
2.30 Ремонт на помещение в НЧ „Родолюбци 2010“ с. Калояновец Н/П 12 месеца, 10 хил. лв. – Н/П
2.31 Цялостен ремонт на НЧ „Христо Ботев 1928“ с. Памукчии Н/П 12 месеца, 100 хил. лв. – Н/П
2.32 Ремонт на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 2002“ с. Петрово Н/П 12 месеца, 29 хил. лв. – Н/П
2.33 Ремонт на НЧ „Съзнание 1933“ с. Християново Н/П 12 месеца, 30 хил. лв. – Н/П
2.34 Ремонт на НЧ „Отец Паисий 1947“ кв. Зора, Стара Загора Н/П 12 месеца, 35 хил. лв. – Н/П
2.35 Ремонт на НЧ „Христо Танев 2020“ Стара Загора Н/П 12 месеца, 35 хил. лв. – Н/П
2.36 Ремонт на НЧ „Пробуда 1928“ с. Змейово Н/П 12 месеца, 35 хил. лв. – Н/П
2.37 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Художествена галерия в гр. Стара Загора инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 12 763 хил. лв. – Н/П
2.38 Ремонт на КИЦ “Етносвят България“ Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П
2.39 Ремнт на експозиционна зала, вътрешно и външно санитарно помещение в Къща музей “Гео Милев” Н/П 12 месеца, 80 хил. лв. – Н/П
2.40 Ремонт на Народно читалище “Свети Климент Охридски 1858г.“ Н/П 12 месеца, 200 хил. лв. – Н/П
2.41 Подмяна на осветлението, локални източници на топлина, озвучителна система и обзавеждане в Народно читалище ”Свети Климент Охридски- 1930”, с. Могила Н/П 12 месеца, 150 хил. лв. – Н/П
2.42 Ремонт, подмяна на електрическата инсталация, подобряване на достъпа на лица с увреждания, оборудване с компютри, облседване за енергийна ефективност и технически обследвания, обучение/квалификация на персонал в НЧ”Христо Ботев-1952”, Библиотека Н/П 12 месеца, 150 хил. лв. – Н/П
2.43 Ремонт, изграждане на система за централна климатизация, подмяна на колонни климатици и др. в Регионална библиотека „Захарий Княжески” Н/П 12 месеца, 80 хил. лв. – Н/П
2.44 Текъщ ремонт, изграждане на система за видео наблюдение, укрепване на фасадата на Регионален исторически музей – Стара Загора Н/П 12 месеца, 95 хил. лв. – Н/П
2.45 Подмяна на климатична инсталация, котел на отоплителна система и енергоспестяващо осветление в Държавна опера – Стара Загора Н/П 12 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П
2.46 Археологически проучване, консерваци и адаптация на територията западно от защитна стена „Неолитни жилища“ Н/П 12 месеца, 200 хил. лв. – Н/П
2.47 Реконструкция и рехабилитация на защитната сграда на музей „Неолитни жилища“ Н/П 12 месеца, 500 хил. лв. – Н/П
2.48 Проучване, консервация, реставрация и социализация на Археологически обекти на територията на кв. „Железник“: Матеева могила и Безименна надгробна могила Н/П 12 месеца, 990 хил. лв. – Н/П
2.49 Възстановка и изграждане на реплика на музей „Неолитни жилища“ с образователна цел и уреждане на праисторическа сбирка. Благоустрояване на прилежащата територия. Н/П 12 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П
2.50 Античен форумен комплекс „Августа Траяна“ – допроучване на археологически разкопки и консервационно реставрационни дейности: разкриване на басейни, мозайки, градски терми. Н/П 12 месеца, 650 хил. лв. – Н/П
2.51 Северно трасе на крепостни стени и останки от сгради – допроучване на стени /вътрешна и външна/, допроучване на останки от 2 сгради, реставрация и адаптация Н/П 12 месеца, 230 хил. лв. – Н/П
2.52 Антична куполна гробница от II в. в сградата на общината – консервационни дейности и експониране, адаптиране на помещението: подход, климатизация, вентилация, оформяне на експозиционна площ и защитно покритие Н/П 12 месеца, 550 хил. лв. – Н/П
2.53 Южно разширение на Централен градски площад – разкриване, консервиране и експониране на средновековна триконхална църква, разкриване на улица посока запад-изток, успоредна на Декуманус максимус; разкриване на второ кардо източно от термите; доразкриване на античните инсули, консервация и реставрация Н/П 12 месеца, 3,700 хил. лв. – Н/П
2.54 Консервация, реставрация и социализация на раннохристиянски култов комплекс „Епископска гробница“ Н/П 12 месеца, 570 хил. лв. – Н/П
2.55 Рехабилитация, консервация, реставрация и обзавеждане на Салабашева къща – втори етаж Н/П 36 месеца, 5,000 хил. лв. – Н/П
2.56 Опазване, развитите и популяризиране на археологически паметник на културата „Праисторическа селищна могила“ и археологически паметник на културата „Римски терми“ и превръщането им в туристически атракции инвестиционен проект, фаза “идеен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 4 от 21.05.2001 48 20,000 хил. лв. – Н/П
2.57 Основен ремонт, ремонт на прилежащ терен, обзавеждане и оборудване на обществената баня в Старозагорски минерални бани инвестиционен проект, фаза “идеен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 4 от 21.05.2001 48 20,000 хил. лв. – Н/П
2.58 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Георги Бакалов“ Н/П 12 месеца, 230 хил. лв. – Н/П

*

Проектна идея 3 Модернизация и благоустройство на социална инфраструктура Цялата територия на община Стара Загора 22,250 хил. лв. – ОПРР/Национален план за възстановяване и устойчивост/собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора/социални институции/други заинтересовани страни

3.1 Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с увреждания – ЦСРИ за пълнолетни лица с увреждания – 1 бр. с максимален брой потребители – 50 бр. Н/П 36 месеца, 1,350 хил. лв. – Н/П
3.2 Разкриване на два Дневни центъра за пълнолетни лица с увреждания – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 2 бр. Х 30 потребители Н/П 36 месеца, 2,500 хил. лв. – Н/П
3.3 Предоставяне на резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства чрез Центрове за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства – ЦНСТ – 2 бр. Х 15 потребители Н/П 36 месеца, 2,150 хил. лв. – Н/П
3.4 Предоставяне на резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения чрез Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения – ЦНСТ – 1 бр. Х 15 потребители Н/П 36 месеца, 1,150 хил. лв. – Н/П
3.5 Осигуряване на резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания чрез Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания – ЦНСТ – 1 бр. Х 15 потребители Н/П 36 месеца, 1,150 хил. лв. – Н/П
3.6 Осигуряване на резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания чрез Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания – ЦНСТ – 2 бр. Х 15 потребители Н/П 36 месеца, 2,150 хил. лв. – Н/П
3.7 Предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга чрез Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи – ЦНСТ – 1 бр. Х 15 потребители Н/П 36 месеца, 1,150 хил. лв. – Н/П
3.8 Предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга чрез Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – ЦНСТ – 1 бр. Х 15 потребители Н/П 36 месеца, 1,150 хил. лв. – Н/П
3.9 Разкриване на Общностен център за ранно детско развитие - ОЦРДР – 1 бр.; 50 потребители Н/П 24 месеца, 700 хил. лв. – Н/П
3.10 Създаване на услуга „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“ Н/П 24 месеца, 300 хил. лв. – Н/П
3.11 Ремонт на покрив в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Н/П 24 месеца, 200 хил. лв. – Н/П
3.12 Подмяна на дограма, ремонт, ремонт на електрическата инсталация и др. в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Лясково Н/П 24 месеца, 600 хил. лв. – Н/П
3.13 Ремонт и подмяна на обзавеждането в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания Н/П 24 месеца, 600 хил. лв. – Н/П
3.14 Подмяна на дограма, ремонт, строителни и монтажни работи, ремонт на прилежащ терен и др, в Дом за стари хора – Сграда 1 и Сграда 2 Н/П 24 месеца, 1,350 хил. лв. – Н/П
3.15 Вътрешен ремонт, модернизация на базата, ремонт на прилежащ терен и др. в ДЦПЛУ „СВ.св.Козма и Дамян“ Н/П 24 месеца, 100 хил. лв. – Н/П
3.16 Ремонт на покрив и ремонт на прилежащ терен в 2 сгради на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост Н/П 24 месеца, 500 хил. лв. – Н/П
3.17 Ремонт и облагородяване на Младежки дом, Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора Н/П 24 месеца, 400 хил. лв. – Н/П
3.18 Ремонт, оборудване, обзавеждане и др. в Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора Н/П 24 месеца, 500 хил. лв. – Н/П
3.19 Ремонт и облагородяване, частична подмяна на ВиК, подмяна на осветление, модернизиране и др. на Дневен център за деца и младежи с увреждани /ДЦДМУ/ Н/П 24 месеца, 500 хил. лв. – Н/П
3.20 Ремонт и подновяване на материалната база на Кризисен център “Самарянска къща” Н/П 24 месеца, 150 хил. лв. – Н/П
3.21 Подобряване на материалната база на Наблюдавано жилище 1 и Наблюдавано жилище 2 Н/П 24 месеца, 150 хил. лв. – Н/П
3.22 Ремонт на Консултативно-информационен център “Самаряни”, Централно управление Н/П 24 месеца, 150 хил. лв. – Н/П
3.23 Ремонтни дейности, подновяване на оборудването и дворните пространства на ЦНСТ-тата в град Стара Загора Н/П 24 месеца, 500 хил. лв. – Н/П
3.24 Изграждане на Център за развитие на общността в кварталите „Лозенец”, „Зора”, „Железник” Н/П 24 месеца, 600 хил. лв. – Н/П
3.25 Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства Н/П 24 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П
3.26 Увеличаване на капацитета и разширяване на обхвата на Домашен социален патронаж Стара Загора (ремонт на материалната база и закупуване на обордуване) Н/П 24 месеца, 1,200 хил. лв. – Н/П

Проектна идея 4 Модернизация и благоустройство на здравна инфраструктура Цялата територия на община Стара Загора 38,839 хил. лв. – ОПРР/Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора/здравни заведения:

4.1 Строително-ремонтни работи, обзавеждане, обучение и квалификация/преквалификация на кадри в ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Н/П 24 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П
4.2 Подмяна на дограма, основен ремонт, подобряване на достъпа на лица с увреждания в ДКЦ 1 – Стара Загора ЕООД Н/П 24 месеца, 1,300 хил. лв. – Н/П
4.3 Закупуване на необходима апаратура и изграждане на необходимите помещения на Комплексен онкологичен център Н/П 12 месеца, 13,000 хил. лв. – Н/П
4.4 Топлинно изолиране, ремонт и подмяна на електрическа инсталация, енергоспестяващо осветление, обследване за енергийна ефективносрт, строителни и монтажни дейности, ремонт на прилежащ терен, обзавеждане и оборудване в Медицински център “Дерма Гард” – Стара Загора ЕООД, Кожен център Н/П 24 месеца, 1,400 хил. лв. – Н/П
4.5 Ремонт/подмяна на електрическа инсталация, ремонт, основен ремонт на санитарни помещения, строителни и монтажни дейности и др. в Медицински център І Стара Загора ЕООД Н/П 36 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П
4.6 Подмяна на дограма, основен ремонт, съпътстващи строителни и монтажни дейности, обследване за енергийна ефективност, пдобряване на достъпа на лица с увреждания, ремонд на прилежащ терен, обзавеждане и др. в „СБАЛПФЗ – Стара Загора“ ЕООД Н/П 24 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П
4.7 Цялостен ремонт, топлинно изолиране, подмяна на дограма и др. в 5 обекта на „Център за психично здраве-Стара Загора“ЕООД Н/П 24 месеца, 1,300 хил. лв. – Н/П
4.8 Ремонт и благоустрояване на Хирургически и терапевтичен блок на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД Н/П 24 месеца, 9,256 хил. лв. – Н/П
4.9 Мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на “Първо и второ детски отделения” – Клиника по педиатрия в УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД Н/П 24 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П
4.10 Мерки за подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на Първа поликлиника в УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД Н/П 24 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П
4.11 Мерки за подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на “Отделение по инфекционни болести и епидемиология” -Клиника по инфекциозни болести в УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД Н/П 24 месеца, 1,071 хил. лв. – Н/П
4.12 Мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на “Павилион – втора и детска клиники” – Клиника по психиатрия в УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД Н/П 24 месеца, 854 хил. лв. – Н/П
4.13 Сътрдуничество за достъп до здравеопазванете между общините от клъстера Бургас – Стара Загора – Пловдив Н/П 24 месеца, 350 хил. лв. – Н/П
4.14 Подпомагане организацията и времето на отзоваване на Спешна помощ Н/П 24 месеца, 300 хил. лв. – Н/П
4.15 Ремонт и мерки за енергийна ефективност, вкл. достъпна среда и видеоналбюдение на Център за трансфузионна хематология Н/П 24 месеца, 400 хил. лв. – Н/П
4.16 Ремонт и мерки за енергийна ефективност, вкл. достъпна среда и видеоналбюдение на Център за спешна медицинска помощ Н/П 24 месеца, 1,458 хил. лв. – Н/П
4.17 Развитие на денонощни медицински неотложни центрове Н/П 12 месеца, 1,000 Н/П
4.18 Организиране на кампании, свързани със здравето на гражданите: профилактика и здравословен начин на живот Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П
4.19 Развитие на сътрудничество между Тракийския университет, Медицинския факултет и УМБАЛ в областта на здравеопазването, образованието на млади кадри и осигуряване на необходимия медицински персонал за общината Н/П 12 месеца, 100 хил. лв. – Н/П
Проектна идея 5 Модернизация и благоустройство на спортна инфраструктура Цялата територия на община Стара Загора 57,500 хил. лв. -  ОПРР/Фондове за градско развитие/собствени средства 2021-2027 Община Стара Загора

5.1 СМР за обект: Многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора и осъществяване на Авторски надзор по време на извършване на СМР“ инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 24 месеца, 50,000 хил. лв. – Н/П
5.2 Изграждане на Комплекс за зимни спортове Н/П 48 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П
5.3 Изграждане на нов закрит плувен басейн в град Стара Загора Н/П 48 месеца, 2,500 хил. лв. – Н/П
5.4 СМР – Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Спортна зала “Берое” на ул.”Иван Шишман” инвестиционен проект, фаза “работен”, съгл. чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба 4 от 21.05.2001 36 месеца, 2,000 хил. лв. – Н/П
5.5 СМР – Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Южна сграда към спортен комплекс Стадион “Берое” Н/П 36 месеца, 1,000 хил. лв. – Н/П

Проектна идея 6 Меки мерки за развитие на образователната, културната, социалната, здравната и спортната среда в община Стара Загора Цялата територия на община Стара Загора 910 Оперативна програма за развитие н а човешките ресурси/ Оперативна програма за наука и образование/ собствени/заемни средства, вкл. други източници 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

6.1 Програми за квалификация на учители и обучения за повишаване на качеството в образованието Н/П 12 месеца, 200 хил. лв. – Н/П
6.2 Информационни кампании за деца, учители, родители за пътна безопасност и участие в движението Н/П 12 месеца, 80 хил. лв. – Н/П 6.3 Програма за развитие и социализация на деца и младежи с увреждания чрез спорт. Н/П 12 месеца, 300 Н/П
6.4 Информационна кампания и реализиране на политика за превенция на социално значими заболявания Н/П 12 месеца, 30 хил. лв. – Н/П
6.5 Подкрепа за провеждане на национални и международни спортни състезания Н/П 12 месеца, 200 хил. лв. – Н/П
6.6 Обучение на специалисти за работа с хора със зависимости, лица склонни към насилие и деца жертва на насилие, превенция на изоставени деца Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П
6.7 Международен архитектурен конкурс за създаване на Център за съвременно куклено изкуство Н/П 12 месеца, 50 хил. лв. – Н/П

*
МЯРКА 4. Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура
*

Проектна идея 1 Изграждане на съоръжение на автомагистрала „Тракия“ при с. Калояновец, изграждане на обход на село Християново и реконструкция на Калояновско шосе като втори вход към Стара Загора Цялата територия на община Стара Загора 12,000 хил. лв. – ОПРР 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на екологични автобуси с малка вместимост до 28 места за сядане/по избор метанови, електрически, дизелови/ за нуждите на Общинската транспортна схема. Интегрирана териториална инвестиция 1,800 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на екологични автобуси /по избор метанови, електрически, дизелови/за нуждите на Областната транспортна схема. Интегрирана териториална инвестиция 15,000 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 4 Изграждане на интелигентни платформи за управлението на паркирането в границите на „Зелена зона” в гр. Стара Загора. Цялата територия на община Стара Загора 850 хил. лв. – ОПРР/Фондове за градско развитие 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 5 Изграждане на пешеходен надлез /пасарелка/ на кръстовището на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул.“Димчо Стаев“, с оглед подобряване достъпа до маршрутите на автобусните и тролейбусните линии и гарантиране на безопасно и безконфликтно придвижване на пешеходците и автомобилния трафик Цялата територия на община Стара Загора 5,000 хил. лв. – ОПРР 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 6 Изграждане на единна система от велостоянки и закупуване на велосипеди/за отдаване под наем/, които ще обвързват по отдалечените жилищни квартали с централната градска част и различните функционални зони на града/ училища, спортни зали, паркове и др. Цялата територия на община Стара Загора 1,500 хил. лв. – ОПРР/ОПОС 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 7 Удължаване на изградените по фаза 1 велоалеи – 3,5 км. в посока кв. Кольо Ганчев Цялата територия на община Стара Загора 550 хил. лв. – ОПРР 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 8 Изграждане на зарядни станции за ролери, скутери и др. по протежение на веломрежата в гр. Стара Загора Цялата територия на община Стара Загора 350 хил. лв. – ОПРР/Фондове за градско развитие 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 9 Изработване на Генерален план за организация на движението в община Стара Загора Цялата територия на община Стара Загора 300 хил. лв. – Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 10 Добавяне на датчици за въздух и трафик на натоварените кръстовища при реконструкция или изграждане на пътища Цялата територия на община Стара Загора 50 хил. лв. – ОПРР/ОПОС 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 11 Създаване на нови кръгови кръстовища Цялата територия на община Стара Загора 3,000 хил. лв. – ОПРР 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 12 Изграждане на интермодален терминал, контейнерен терминал и обменна станция за ТИР камиони Интегрирана териториална инвестиция 8,500 хил. лв. – ОПРР/Национален план за възстановяване и устойчивост/ собствени/заемни средства на партьорите 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес

Проектна идея 13 Изграждане на смарт паркинги и смарт паркинг система за оптимизиране времето за паркиране Цялата територия на община Стара Загора 1,500 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 14 Зарядни станции за производство на ел. енергия за автобуси и МПС Цялата територия на община Стара Загора 2,000 хил. лв. – ОПРР/Фондове за градско развитие 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 15 СМР за ново кръгово кръстовище за кв. “Зора” – при републикански път II-66 и ул. “Хрищян войвода” в кв. “Зора” Цялата територия на община Стара Загора 1,500 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 16 ППР и СМР за ново кръгово кръстовище на ул.”Иван Вазов” и ул. “Хан Аспарух” Цялата територия на община Стара Загора 1,000 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 17 Разширение на ул.”Капитан Петко войвода”- II етап Цялата територия на община Стара Загора 1,485 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 18 Реконструкция на ул.“Христо Ботев“ от парк “Артилерийски” до ул. „Капитан Петко войвода“ Цялата територия на община Стара Загора 615 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 19 „Реконструкция и модернизация на пътна инфраструктура в кв. Индустриален /Промишлена зона/, гр. Стара Загора“
1. – СМР на ул. „Промишлена“ от ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Стара Загора
2. – Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ от кръстовището с ул. „Анастасия Тошева“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Стара Загора
3. – СМР на ул. „Анастасия Тошева“ от кръгово кръстовище Новотехпром до ул. „Войвода Стойчо Черногорски“.
4. – Реконструкция на кръстовище в кръгово при ул. „Калояновско шосе“ и ул. „Анастасия Тошева“, гр. Стара Загора
Цялата територия на община Стара Загора 5,040 ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 20 ППР и СМР за велоалея по бул.“Цар Симеон Велики“ до Тракийския университет, включително улично осветление и крайпътна канавка. Цялата територия на община Стара Загора 2,450 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 21 ППР и СМР за велоалея по бул.“Патриарх Евтимий“ до надлеза и от надлеза до кв. Кольо Ганчев Цялата територия на община Стара Загора 1,200 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 22 ОР на ул.“Княз Борис“ от бул.“Руски“до бул.“П.Евтимий“ Цялата територия на община Стара Загора 1,497 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 23 Рехабилитация на бул. “Цар Симеон Велики“ на изток от ж.п. линията Цялата територия на община Стара Загора 735 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 24 Рехабилитация на бул. “Патриарх Евтимий“ от ул.“Христо Ботев“ до ул.“Августа Траяна“ Цялата територия на община Стара Загора 1,350 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 25 Ограничаване на паркирането по тротоари и велоалеи чрез поставяне на антипаркинг колчета и др. Цялата територия на община Стара Загора 350 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 26 Продължение на ул. „Алеко Константинов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до Калояновско шосе Цялата територия на община Стара Загора 1,900 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 27 Разширение на ул. „Калояновско шосе“ от продължението на ул. „Алеко Константинов“ до ул. „Анастасия Тошева“ (трасе с две платна) Цялата територия на община Стара Загора 1,350 хил. лв. – ОПРР/ собствени/заемни средства 2021-2027 Община Стара Загора

========================

ПРИОРИТЕТ 3. ИНОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ

*
МЯРКА 1. Насърчаване на иновациите и образованието, ученето през целия живот, преквалификация и квалификация
*

Проектна идея 1 Сътрудничество между община Стара Загора и община Пловдив за изграждане на връзка между висшето образование и бизнеса Интегрирана териториална инвестиция 3,000 хил. лв. – Оперативна програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация/ Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход / собствени/заемни средста на партьорите 2021-2027 Община Стара Загора/община Пловдив/бизнес/образователни институции

Проектна идея 2 Изграждане на обучителни центрове за преквалификация Цялата територия на община Стара Загора 1,300 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси/ Национален план за възстановяване и устойчивост/ Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 3 Подобряване административния капацитет на служителите на МВР и други държавни и общински структури чрез провеждане на обучение по работа с компютърни и информационни технологии Цялата територия на община Стара Загора 8,400 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси/ Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ 2021-2027 Община Стара Загора/ МВР/други заинтересовани страни

Проектна идея 4 Изграждане и оборудване на комплексен общински център за обучение по безопасност и сигурност и защита при бедствия. Цялата територия на община Стара Загора 4,700 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 Общиа Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 5 Обучения на общинска и държавната администрация за повишаване на квалификацията и професионалните умения Цялата територия на община Стара Загора 3,350 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 Общиа Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 6 Оборудване на планетариума и стимулиране на научните изследвания Интегрирана териториална инвестиция 3,000 хил. лв. – Оперативна програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 Общиа Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 7 Продължаващо обучение за работа с компютърен софтуер за възрастни Цялата територия на община Стара Загора 1,365 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 Общиа Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 8 Обучения за работещите за повишаване на квалификация, езикови и компютърни умения Цялата територия на община Стара Загора 1,820 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 Общиа Стара Загора/бизнес/други аинтересовани страни

Проектна идея 9 Преквалификация на кадри в сферата на машиностроене, химическа и текстилна промишленост Цялата територия на община Стара Загора 1,200 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси/ Национален план за възстановяване и устойчивост/ Фонд за справедлив преход 2021-2027 Общиа Стара Загора/бизнес/други аинтересовани страни

Проектна идея 10 Стажове за млади специалисти в различни направления Цялата територия на община Стара Загора 150 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси/ собствени/заемни средства на партньорите 2021-2027 Общиа Стара Загора/бизнес/други аинтересовани страни

Проектна идея 11 Насърчаване на научно-развойната дейност в Тракийския университет Интегрирана териториална инвестиция 23,000 хил. лв. – Оперативна програма за наука и образование/Оперативна програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация/ Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора/Тракийски университет/други заинтересовани страни

11.1 Изграждане на Център по хипотерапия за преодоляване на последиците от Ковид и други заболявания – на територията на Конната база на Тракийския университет Н/П 12 месеца, 1,500 хил. лв. – Н/П
11.2 Изграждане на пилотен проект по Агроенергетика (Призводство на храна и енергия от една територия) за територията на Мини Марица-изток Н/П 12 месеца, 5,000 хил. лв. – Н/П
11.3 Оборудване на Централен Университетски лабораторен комплекс за пълни анализи на цялата продоволствена верига (от почвите до крайни хранителни продукти) Н/П 12 месеца, 9,000 хил. лв. – Н/П
11.4 Изграждене за Институт на името на „Проф. Никола Белев“ за превенция на зооноози, опасни заразни и екзотични заболявания по животните (панзоотии) Н/П 12 месеца, 7,000 хил. лв. – Н/П
Проектна идея 12 Трансфер на знания и технологии в Тракийския университет Интегрирана териториална инвестиция 57,500 хил. лв. – Оперативна програма за наука и образование/Оперативна програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация/ Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора/Тракийски университет/други заинтересовани страни

12.1 Доизграждане на Академичен технологичен комплекс, вкл. с демонстрационни центрове за биобазирани производства на местни храни с гарантирано качество и безопасност Н/П 24 месеца, 9,500 хил. лв. – Н/П
12.2 Изграждане на биогазови инсталации с използване на биомаса и отпадъци от животновъдството за производство на ел. енергия и водород Н/П 24 месеца, 10,000 хил. лв. – Н/П
12.3 Изграждане на Агротехно хъб, вкл. стокова борса, логистичен център и др. в база на ТрУ, до Земеделския институт, с опция за вкл.на неговата територия Н/П 24 месеца, 25,000 хил. лв. – Н/П
12.4 Доизграждане на високотехнологична университетска болница с център за долекуване и рехабилитация Н/П 24 месеца, 12,500 хил. лв. – Н/П

*
МЯРКА 2. Насърчаване на заетостта, откриване на нови работни места и насърчаване на предприемачеството
*

Проектна идея 1 Насърчаване на младежката заетост и заетостта за хора над 50 години Цялата територия на община Стара Загора 9,500 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 2 Заетост и работна среда за хора с увреждания Цялата територия на община Стара Загора 1,000 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

Проектна идея 3 Осигуряване заетост за ромско население и нискоквалифицирани кадри Цялата територия на община Стара Загора 5,600 хил. лв. – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

*
МЯРКА 3. Висше образование и трансфер на иновации
*

Проектна идея 1 Осигуряване на алтернативна заетост в прехода към зелена енергия и зелена икономика Цялата територия на община Стара Загора 5,000 хил. лв. – Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход / собствени/заемни средста на партньорите 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/други заинтересовани страни

====================================================

ПРИОРИТЕТ 4. ЗЕЛЕНА И КЛИМАТИЧНО НЕУТРАЛНА ОБЩИНА

*
МЯРКА 1. Развитие на екологосъобразна инфраструктура и подкрепа за кръгова икономика
*

Проектна идея 1 Изграждане на инсталация за стабилизиране на отделената след механично третиране органична фракция от сепариращите инсталации за смесени битови отпадъци от териториалния обхват на Регионална система за управление на отпадъците – Стара Загора; Цялата територия на община Стара Загора 6,000 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 2 Разширяване на системите за разделно събиране на биоотпадъците в общините на Регионална система за управление на отпадъците – Стара Загора Интегрирана териториална инвестиция 1,500 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 3 Изграждане на инсталация за третиране на биоразградими хранителни отпадъци – надграждане на съществуващата Компостираща инсталация от Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора Интегрирана териториална инвестиция 2,500 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 4 Закупуване на съоръжения и техника за транспортиране на разделно събрани битови отпадъци Интегрирана териториална инвестиция 500 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 5 Изграждане на площадки и съоръжения на всяка претоварна станция и на други подходящи площадки в общините за разделно събиране, сортиране, разтрошаване, съхранение и транспортиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване; Изграждане на Регионално съоръжение за подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали и изделия от тях. Цялата територия на община Стара Загора 26,000 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 6 Мерки за предотвратяване генерирането на отпадъци, вкл. въвеждане на домашно компостиране на растителни отпадъци от домакинствата Цялата територия на община Стара Загора 300 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 7 Мерки за подготовка за повторна употреба и поправка Цялата територия на община Стара Загора 500 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 8 Мерки за повишаване на осведомеността относно практиките и поведението за устойчиво управление на отпадъците в региона Цялата територия на община Стара Загора 50 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост/Фонд за справедлив преход 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 9 Изграждане на модерни, достъпни и зелени пространства в гр. Стара Загора по инициативата на Европейския Баухаус Цялата територия на община Стара Загора 5,000 хил. лв. – ОПРР/програмата „LIFE“ 2021-2027 Община Стара Загора

*
МЯРКА 2. Опазване на околната среда и биоразнообразието
*

Проектна идея 1 Звукоизолиране фасадите на сградите. Смяна на дограмата и остъкляването Цялата територия на община Стара Загора 500 хил. лв. – ОПОС 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 2 Намаляване скоростта на движение на автомобилите с цел намаляване на шума: – Създаване на зони 30. – Намаляване скоростта по булеварди до максимум 50 км / ч Цялата територия на община Стара Загора 250 хил. лв. – Собствени средства 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 3 Поставяне на шумозащитни бариери Цялата територия на община Стара Загора 600 хил. лв. – ОПРР/ОПОС 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 4 Пречистване на отпадъчните води от сградите общинска собственост в селата на община Стара Загора Интегрирана териториална инвестиция 1,300 хил. лв. – ОПРР/ОПОС 2021-2027 Община Стара Загора/заинтересовани страни

Проектна идея 5 Изграждане на приют за котки Цялата територия на община Стара Загора 500 ОПРР 2021-2027 Община Стара Загора

Проектна идея 6 Изграждане на Център за обучение на кучета водачи Цялата територия на община Стара Загора 500 хил. лв. – ОПРР 2021-2027 Община Стара Загора

*
МЯРКА 3. Адаптация към измененията на климата
*

Проектна идея 1 Мерки в градска среда и в сградния фонд за борба с измененията на климата и адаптация към климатичните промени Цялата територия на община Стара Загора 1,000 хил. лв. – ОПРР/ОПОС/Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 Община Стара Загора/бизнес/ други заинтересовани страни

*  *  *

Общ индикативен бюджет: 1 милиард 241 милиона и 719 хил. лв.

——-
* Възможно е една мярка да включва само една Проектна идея и тогава мярката и Проектна идеята съвпадат. Различни Проектна идеяи и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от една Проектна идея.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн