Доставчик иска спиране на тока на обекти на ВиК Ямбол поради натрупани задължения

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Ако търговецът на електроенергия не оттегли заявката си, Електроразпределение Юг ще е задълженo да я изпълни и на 01.02.2022 г. временно ще преустанови снабдяването на обекти на ВиК Ямбол

__ER Yug 300В Електроразпределение Юг (ЕР Юг) постъпи официална заявка от търговец на електроенергия на свободeн пазар за временно преустановяване на електрозахранването към обекти на ВиК Ямбол. Като причина са посочени просрочени задължения за потребено електричество на водното дружество към търговеца на електроенергия. Предвидената дата за извършване на преустановяване на снабдяването с електрическа eнергия е 01.02.2022 г.

Подадените обекти за изключване са помпени станции и пречиствателна станция за отпадни води. В ЕР Юг няма информация дали и кои места ще бъдат засегнати от спирането на водоснабдяването.

Търговецът е декларирал, че неговият клиент – ВиК Ямбол, както и местната власт, са уведомени за датата на преустановяването на захранването. От своя страна ЕР Юг също информира както водното дружество, така и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Ямбол, областна управа Ямбол и община Ямбол за постъпилата заявка.

Ако търговецът не отмени заявката си за изключване, то ЕР Юг, като мрежови оператор, е задължен съгласно Закона за енергетиката да спази процедурата и да изпълни заявката.

Ролята на Електроразпределение Юг в подобни случаи е ясно регламентирана от Закона за енергетиката в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар.

В тази връзка Електроразпределение Юг няма отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между ВиК Ямбол и избрания от водното дружество доставчик на електроенергия – относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и т.н.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн