Общинският съвет ще гласува обръщение към премиера и правителството относно горенето на боклук в “Марица-изток”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Над 40 точки влизат в дневния ред на януарското заседание на Общински съвет Стара Загора

ObS 12_2021_1Първото редовно заседание за 2022 година на Общинския съвет в Стара Загора ще се проведе дистанционно. То е насрочено за 27 януари от 9,00 часа. По време на него старейшините ще гласуват онлайн. Електронното гласуване ще се осъществява чрез платформата “eVote”, която е сертифицирана и ще легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки ще бъдат правени чрез приложението “Zoom”, обясни председателят на местния парламент Мария Динева. Тя посочи, че решението е взето по време на председателски съвет и причината е повишената заболеваемост от COVID-19 и поставени под карантина общински съветници. Местните медии ще могат да предават, както досега, на живо заседанието, обясни още председателят на Общинския съвет.

Над 40 предложения съдържа дневният ред на януарското заседание. Ще бъде разгледано и гласувано на първо четене Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора. Старейшините ще обсъдят Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, както и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд.

По време на сесията ще бъде приет годишният отчет за изминалата 2021 година на кмета Живко Тодоров и екипа му, отчет за дейността на Общинския съвет за периода юли – декември 2021 година, както и годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2021 година.

Местният парламент ще гласува освобождаване на ликвидатора на „Обредни дейности“ ЕООД – в ликвидация и избиране на нов ликвидатор. Ще бъде обсъдено обявяването на конкурси за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на общинските търговски дружества със 100% общинско участие.

В дневния ред влиза още определяне на минимална и максимална тарифа за превоз на пътници, ползващи таксиметрови услуги в Стара Загора. По време на тридесет и второто заседание на Общинския съвет ще бъде обсъдена и гласувана Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора (2021-2022) на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Старейшините ще гласуват приемане на обръщение към Министър-председателя и членовете на Министерския съвет на Република България във връзка с планираното изграждане на инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне в района на Източномаришкия комплекс, част от който е на територията на община Стара Загора.

Общинските съветници ще именуват четири улици в старозагорския квартал „Железник“.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн