Стара Загора е част от инициативата на Европейския съюз за зелени градове

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

зелени градовеОбщина Стара Загора се присъедини към инициативата на Европейския съюз за зелен град наред с други 73 града, които споделят единната визия за по-чист въздух и вода, за по-голяма достъпност до паркове и зелени площи, както и в подкрепа за кръговата икономика и подобряване на градската екосистема.

Инициативата цели градовете да бъдат привлекателни места за живеене, които да насърчават здравето и благосъстоянието на гражданите. По този начин ще се подкрепят и ангажиментите на България в изпълнение на приоритетите, заложени в Зелената сделка и постигането на целите за устойчиво развитие, одобрени от ООН. Градовете ще получат общоевропейска видимост като признание за техните екологични действия и постижения, също така ще допринесат за оформянето на политиката на ЕС в областта на околната среда. Това ще даде възможност да се повишат прозрачността, отчетността и доверието на гражданите в местната общност. Освен това градовете ще получат достъп до информация относно възможностите за финансиране на проекти от европейските фондове в тази насока, както и ценни препоръки и насоки за изграждане на една добре функционираща екосистема.

Стара Загора направи своето първо представяне в Международен форум за опазване на качеството на въздуха и постигане на ниски нива за шум – преглед на политиките, което се проведе във Валенсия, Испания. По време на събитието са откроени най-важните замърсители и мерките, предприети от Общината за опазване на чистия въздух.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн