ОИЦ – Стара Загора запозна медиите с европейските инвестиции за програмен период 2021-2027 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC - Stara Zagora 220На 10.12.2021 г. в офиса на Областния информационен център – Стара Загора се проведе работна среща с представители на медиите на тема “Инвестиции с европейско финансиране за програмен период 2021-2027 г.”

Г-н Георги Симеонов – директор на дирекция „Инвестиции и европейски програми“ на Община Стара Загора, представи информация за проекта на Споразумение за партньорство (СП) между Р България и Европейската комисия. Споразумението за партньорство е национален стратегически документ, очертаващ приоритети за развитие на страната, както и рамката за управление на средствата от европейските фондове за страната ни и в частност за област Стара Загора през програмния период 2021-2027 г. Бяха представени основните политики, залегнали в документа и мерки за реализацията им. Към настоящия момент преговорният процес между България и ЕК относно внесеният документ е на финален етап.

По време на събитието бяха представени и условията за подпомагане от Фонда за справедлив преход. За да се възползват от средствата, държавите-членки подготвят в диалог с Еврокомисията Териториални планове за справедлив преход. Със средства от Фонда ще се предоставят нови възможности за развитие на засегнатите икономически региони. Средствата в този Фонд за България са в размер на 1,295 млрд. евро.

Работната среща завърши с анализ за териториалния обхват на икономическото, социалното и техническото състояние, нуждите и потенциала на Община Стара Загора в контекста на разработвания План за интегрирано развитие на Община Стара Загора за периода 2021-2027 г.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.
#

share button


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн