Дати на празниците на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2022 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_Bulgaria 300По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2022 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 18 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – “Св. Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември -”Вси Светии” и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува, Рамазан байрам -на 2, 3 и 4 май, Курбан байрам на 8 юли и Рождението на Мохамед – 7 октомври.

За религиозната общност на евреите празниците са на 22 април – Песах, 6 юни – Шавуот, 26 и 27 септември – Рош Ашана, 5 октомври – Йом Кипур и 10 октомври – Сукот.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 17 април – Възкресение Христово, 26 май – Възнесение Господне, 5 юни – Петдесетница, 24 юли – Преображение Господне и 14 август Успение Богородично.

Празничните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 18 март, Рама Навами – 10 април, Нарасимха Чатурдаши на 15 май, Кришна Джанмаштами на 19 август, Ратха Ятра – на 17 септември.

Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 16 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 15 април.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври – деня на Реформацията.

Бахайска общност в България – 21 март Ноу Руз, 21 април Резван, 24 май – декларацията на Баб, 29 май – възнесението на Бахаулла, 10 юли – Мъченическата смърт на Баб, Рождението на Бахаулла – 27 октомври.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн