Тракийският университет организира безплатни курсове и семинари за земеделски стопани и заети в стопанствата им

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

TrU-5Участниците получават безплатно:

* Транспорт от цялата страна до базите на Тракийски университет в Стара Загора и обратно;
* Ежедневна закуска, обяд, вечеря и кафе-паузи през деня;
* Нощувки в реномиран хотел в Стара Загора;
* Лекционни материали и консултации от лекторите;
* Сертификат за обучението.

Времетраене:
* Курс – 30 уч. часа (4 дни)
* Семинар – 18 уч. часа (2 дни)
Всеки земеделски стопанин и негов служител може да участва максимум в 2 курса и 5 семинара.

Земеделските стопани и заетите в техните стопанства лица могат да заявяват желание за участие в курсове и семинари на:

* Тел: 042 699 271 – Ана Георгиева, техн. сътрудник
* Тел: 042 699 250 – Милен Господинов, техн. сътрудник
* Имейл: proekti.tru@gmail.com
* Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора

Курсове – теми:

1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.

2. Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.

3. Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти.

4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.

5. Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания.

Семинари – теми:

1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.

2. Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер.

3. Пчеларство и здравеопазване на пчелите.

4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

5. Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.
#

svz

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн