За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД пробно стажуваха ученици по дуалната система

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

0K3A99180K3A9838За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД се проведе пробно стажуване на ученици от първи гимназиален етап на дуалната система на обучение от ПГ „Св. Иван Рилски”, гр. Раднево и от ПГЕТ „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора. Подкрепата за дуалната система на обучение се предоставя във връзка с участието на Дружеството като партньор в Проект BG05M20P001 – 2.014-0001.

61 ученици от осми клас от ПГ „Св. Иван Рилски”, гр. и на ПГЕТ „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора видяха своите бъдещи работни места в дуалното обучение. Техните 31 по-големи съученици десетокласници тази учебна година ще бъдат в 11 клас и ще стартират дуалното обучение в реална работна среда. Всички ученици участници ще получат сертификати за проведеното пробно стажуване, подписани от изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Стажуването на учениците се проведе при стриктно спазване на въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и по график.

Пробното стажуване като възможност за поглед в бъдещето дава на младите хора шанса да надникнат в едно работно всекидневие и да усетят тръпката от практическото приложение на знанията, да посетят работна среда и да се срещнат с бъдещи наставници и колеги. Класните ръководителки, макар и от други специалности, са съпричастни с вълненията на учениците си да видят реалното работно всекидневие. Специалистите от „Мини Марица-изток“, които разказват за работата си, също са удовлетворени, че могат да споделят опит и да открехнат вратата на бъдещето пред любознателните млади хора.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн