ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ приключва в срок годишния си планов ремонт

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Централата инвестира 10 млн. лв. в модернизация на сероочистващите си инсталации и отговаря на най-новите изисквания на ЕС
*
tec-3 ContourGlobal-6ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завършва в срок годишния планов ремонт на четирите си енергоблока и е в готовност да работи на пълна мощност. Централата успешно приключи и модернизацията на сероочистващите си инсталации, с която повиши капацитетa на улавяне на серните оксиди на над 97%. С това ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-съвременните изисквания на ЕС за сероочистване при производството на електроенергия, в сила от 17 август. Реализацията на проекта на стойност 10 млн. лева започна в началото на юни и приключи в средата на август 2021 г.

„Беше изключително предизвикателство да осъществим тази модернизация по време на годишните планови ремонти на електроцентралата. Процесът за всяка сероочистваща инсталация отне 21 дни, което е свръхусилие, но с добро планиране успяхме да реализираме проекта успешно. Сега, след като приключваме и годишната профилактика, централата може да работи на пълен капацитет за нуждите от електроенергия на българския пазар“, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Годишният планов ремонт на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна в началото на юни. Профилактиката на съоръженията гарантира ефективната и безопасна работа на централата през есенния и зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия. В хода на ремонтната кампания на територията на централата участие взимат повече от 25 външни фирми с над 1000 души външен персонал, стотици инженери и специалисти на „КонтурГлобал“. Всички те работят при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки, които бяха въведени още в началото на 2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19.

През тази година „КонтурГлобал“ отбелязва 10 г. от присъствието си в България. Компанията е инвестирала 1.445 млрд. лева в екологизация, безопасност на труда и ефективна експлоатация. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред централите в страната, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийната система, което е особено полезно при увеличаване на дела на възобновяемите източници. От началото на 2021 г. централата е осигурила над 10% от потребената в страната електроенергия, която е достатъчна за покриване на потреблението на над 1 милион български домакинства.

“КонтурГлобал Марица Изток 3″ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 11% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн