Необичайни времена и извънредни мерки на Община Казанлък в полза на хората

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

Изпълнението на капиталовата програма 2020 – основно с външно финансиране

4847Община Казанлък направи днес отчет пред обществеността на реализацията на Бюджет 2020. „Неочакваните предизвикателства изискваха адекватни решения и реакция за опазване на човешкото здраве“, бе подчертано при представянето на разходваните средства.

46 (1)2020 година наложи пренасочване на редица средства за провеждане на социални политики както спрямо младите семейства, така и в полза на отделния човек. В резултат на положените усилия бе отчетено осигуряването на 3 респираторни апарата за МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” – един със средства от бюджета на Общината и два – от дарителската сметка, 5 апарата за дистанционно проследяване на пациенти „Чек Поинт-Кардио”, извънредно финансово подпомагане на персонала в Инфекциозното отделение с по 1000 лв., осигурени от Общината за работата им с пациенти с Сovid-19, еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. за самотно живеещи и нуждаещи се възрастни хора, облекчения за бизнеса с освобождаване от наемни вноски, такси за тротоарно право и битови отпадъци, патенти на наематели на общински обекти, удължен срок за 5-процентната отстъпка за данъци и др.

Капиталовата програма през миналата година в основната си част е реализирана със средства от външно финансиране. Това позволи осигуряването на модерен екологичен транспорт с нови електробуси, ремонт на надлез „Катекс“, ремонт на старото училище в село Розово за превръщането му в Академия за млади таланти, изграждане и асфалтиране на две големи улици в ж.к.“Изток“ – „Олимпиада“ и „Толиати“. Започна втори етап на работата по изграждане на ВиК инфраструктура в град Крън, рекултивация на депото в село Черганово и др. След цялостния ремонт на училищните сгради в Казанлък в предишните години, през 2020 година дойде време за ремонт и на училищните дворове и дворни пространства в детски заведения.

Общият размер на реализираните средства е 66 021 958 лв. От отчета на бюджета стана ясно, че въпреки пандемичната 2020 година средствата, с които оперира Общината, бележат ръст през последните пет години. Основната причина е в постоянното увеличение на отпусканите държавни средства. За изминалата година те представляват 60 на сто от всички приходи. Тази тенденция се запазва и в разходната част на бюджета. По функции най-голям е делът на разходваните средства за образование – над 29 млн. лв., следват разходваните над 15 млн. лв. за жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и опазване на околната среда.

414345
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн