Участници в клубни форми и школи за новата учебна година приема Центърът за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

215055290_860151837928427_8605771301210454902_n (1)Занимания в 29 форми – школи, формации и клубове организира Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора. Той осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката и технологиите, изкуствата и хуманитарно обществен профил.

Центърът, в съответствие с действащите в системата на предучилищното и училищното образование нормативни актове, организира цялостен учебно-възпитателен процес в постоянни педагогически форми в рамките на учебната година, която започва на 1 октомври на текущата година и завършва на 15 юни на следващата година.

Тук се обучават деца и ученици според авторски учебни програми, утвърдени от директора, в съответствие с нормативните изисквания на МОН. Предоставя се безплатна учебна материална база и обучение.

Децата и учениците имат право да избират дейностите и педагогическите форми, в които да участват.

Заявление за участие се попълва за всяка учебна година, за всяко дете или ученик поотделно и за всяка педагогическа форма според възрастта и интересите. Всяко дете или ученик има право да участва най-много в 3 избрани от него форми.

Заниманията са в област Изкуство, област Наука и технологии и профил „Хуманитарно-обществен” в 29 форми – школи, формации и клубове.

Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и ученици.

Децата, младежите и родителите подават заявления лично в сградата на ЦПЛР – Стара Загора, ул. „Захарий Княжески” 71, ет.3, от 14.07. 2021 г. всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

Записването е целогодишно. Заявленията и декларацията за информирано съгласие и здравен статус могат да бъдат изтеглени и от сайта и страницата на ЦПЛР – Стара Загора.

Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите.

За повече информация: тел. 042 629 062, 042 638 698.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн