100 км от газовата връзка с Гърция са напълно готови

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

Над 160 км от газовата връзка с Гърция са заварени, а напълно готовите положени участъци достигат 100 км

Над 160 км от газовата връзка с Гърция са заварени, а напълно готовите положени участъци достигат 100 км

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос  се срещнаха със строителите на интерконектора с Гърция

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос се срещнаха със строителите на интерконектора с Гърция

Интерконекторът е от особено значение за сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на природен газ и не можем да си позволим компромиси с договорените срокове, заявиха двамата изпълнителни директори на ICGB

Двамата изпълнителни директори на проектната компания ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос провериха на място напредъка по изграждането на интерконектора Гърция-България и се срещнаха с представители на строителната фирма, която отговаря за изпълнението на проекта. По време на срещата гръцката компания е дала уверения, че всички основни дейности напредват активно и се очаква линейната част на газопровода да бъде завършена в срок – до края на 2021 г.

Над 160 км от газовата връзка с Гърция са заварени, а напълно готовите положени участъци достигат 100 км, стана ясно по време на посещението. Подготовката на траншеята продължава паралелно с изпълнението на редица други дейности като безразрушителен контрол на всеки заваръчен шев, полагане на термосвиваеми маншони и извършване на хидротестове. Подготовката за преминаването на газопровода под коритото на река Марица вече е приключила и екипите на обекта са готови да стартират сондажите в синхрон с времевия прозорец за дейността, определен от МОСВ.

„За нас е особено важно интерконекторът да бъде реализиран в договорения срок и подчертахме това по време на срещата със строителя. Газопроводът е от голяма важност за сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на природен газ не само за България и за Гърция, но и за целия регион, и заради това не можем да правим никакви компромиси с договорените срокове.“, подчертаха Георгиева и Караянакос. Те уточниха, че проектната компания е предвидила сериозни компенсации в договора за изграждане на интерконектора, които ще се изискват от изпълнителя, ако реализацията на IGB не се случи в заложения срок. „Всички страни имат интерес IGB да бъде завършен успешно в рамките на договорените срокове, но ако тези условия не се спазят, проектната компания няма да се поколебае да активира договорните клаузи за обезщетения. Интересът на Гърция и на България ще бъде защитен и имаме пълната подкрепа на двете национални правителства в това отношение.“, заявиха двамата изпълнителни директори.

Към втората половина на месец юни напредват и строително-монтажните работи по изграждането на газоизмервателна станция до Стара Загора и диспечерски център в близост до Хасково. Изкопните дейности са приключили, изливането на фундаментите е почти завършено, като изграждането на наземните съоръжения стартира по план. В момента по трасето на интерконектора се извършва и процедура по одит на дейностите с цел спазване на всички екологични и социални мерки. Процедурата се извършва от независим консултант съгласно стриктните стандарти на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и е част от контролния механизъм по договора за заем между ЕИБ и българския акционер на ICGB. По време на активната фаза на изграждане на интерконектора такива одити се провеждат веднъж на всеки три месеца, за да се гарантира, че всички дейности по трасето се извършват в рамките на поетите екологични и социални ангажименти от страна на проектната компания.

Интерконекторът с Гърция е изцяло нов маршрут за пренос на природен газ към Европа и ще даде на България и региона достъп до доставки от нови източници. Проектът ще свърже страната ни с Южния газов коридор и има отлична синергия с големи енергийни проекти като ТАП, ТАНАП, EastMed и LNG терминала при Александруполис. Отварянето на българския пазар към нови търговци ще засили конкуренцията, което очаквано ще позволи на крайните потребители у нас да се възползват от по-оптимални цени.

Една от стратегическите ползи на интерконектора в регионален план е възможността за достъп до газопреносна мрежа за български общини и региони, които до момента не са имали опция за свързаност. ICGB вече има изградено сътрудничество с лицензираните за региона газоразпределителни дружества и проявили интерес индустриални клиенти от Кърджали и Димитровград. В тази връзка проектната компания вече е проектирала и реализирала необходимите технически съоръжения на територията на двата града, като са осигурени необходимите условия за достъп до газопреносна мрежа. Компанията е готова да си сътрудничи с всички газоразпределителни дружества индустриални клиенти, които имат интерес към предоставянето на достъп до интерконектора в съответствие с европейското и българско законодателство.

***
Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата – 32’’ – и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.
#

lice

социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн