На 11 и 12 юни се дипломират 401 студенти от Стопанския и Медицинския факултет на Тракийския университет

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

TrU-5Стопанският факултет на Тракийския университет ще дипломира 122 бакалаври и 16 магистри по икономика от три бакалавърски специалности (Аграрна икономика, Регионална икономика и Бизнес икономика) и шест магистърски специалности (Финанси и счетоводство на фирмата, Икономика и управление на бизнеса, Икономика на алтернативния туризъм, Икономика и мениджмънт на човешките ресурси, Предприемачество и стратегически маркетинг, Икономически анализ и проекти за регионалното развитие).

Тържествената церемония по връчване на дипломите ще се състои на Форума на Тракийски университет на 11-ти юни от 10 часа.

Медицинският факултет на Тракийския университет дипломира 263 студенти. Тържествената церемония по връчване на дипломите ще се състои на Форума на университета на 12-ти юни от 18 часа.

„МЕДИЦИНА“ – 114 студенти:
* 70 български студенти
* 18 чуждестранни студенти, обучавани на български език
* 26 чуждестранни студенти, обучавани на английски език

„Лекарски асистент“ – 8 студенти
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – 19 студенти
„Медицинска сестра“ – 36 студенти
„Акушерка“ – 15 студенти
„Социални дейности“ – бакалавър – 24 студенти
„Организация и управление на социалната сфера“ -14 студенти
„Управление на здравните грижи“ – 9 бакалаври и 24 магистри
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн