Акредитационната агенция даде висока оценка на специалност „Медицина“ в Тракийския университет

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Интервю с декана на Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора доц. д-р Юлиан Ананиев

doc. Ananiev- Доц. Ананиев, каква оценка получи специалност „Медицина“ от Акредитационния съвет на НАОА?
- Обща оценка 9.02 даде Националната агенция за оценяване и акредитация след проведена процедура за програмна акредитация на специалност „Медицина“ във факултета.

- В сравнение с предходната оценка от 2015 г. – 7.58, виждаме сериозно повишение. Какви промени ще донесе на факултета този факт?
- Скокът е наистина голям. Оценката е както на комисията, така и на редица хора, които имат отношение към нея. Тази по-висока оценка е съпътствана и от повишаване на капацитета за студенти по „Медицина“, който след оценката е 840 студенти, при 720 от предходното решение. Редно е да уточним, че процесът на повишаване от предходната оценка стартира още след решението на НАОА през 2015 г. и отражението на всичко постигнато в периода 2015-2021 година е именно оценка 9.02. Можем да се похвалим и да се гордеем, че тази нова оценка ни нарежда почти наравно с всички останали медицински факултет в страната.

- На какво се базира тази оценка, какви са промените в Медицинския факултет?
- Високата оценка се базира на промяна на редица неща, особено касаещи учебната и научно-изследователската дейност. Към настоящия момент в Медицинския факултет преподават 25 професори, 39 доценти и общо 122-ма асистенти, главни асистенти и преподаватели. Факултетът разполага с площ, на която могат да се обучават 2050 студенти. Лекционните зали са 23, има 97 зали за провеждане на практически упражнения с над 1850 работни места. Имаме изградени 82 високоспециализирани лаборатории и зали за обучение с 308 работни места и площ 2500 кв.м. Едно от нещата, с което се гордеем, е че през 2020 г. бе изградена и първата зала на първия симулационен център в Тракийския университет, оборудвана с тренировъчни манекени висок клас. Библиотеката е изцяло ремонтирана и обновена, с разширена площ от 650 кв.м и 60 работни места, с изключително богат библиотечен фонд от 43 хиляди тома. В нея поддържаме много дигитални копия, осигурен е свободен достъп до различни онлайн-бази. Към настоящия момент имаме сключени над 20 двустранни договора с университети и институции от различни страни, а това е една голяма възможност за студенти, докторанти и академичен състав на факултета да извършват практики и трансфер в други учебни и лечебни заведения – както в страната, така и в рамките на Европейския съюз.

- Колко студенти се обучават в Медицинския факултет към настоящия момент и в какви специалности?
- Студентите ни са общо 1234. По специалности те са както следва: „Медицина“ – 720, „Лекарски асистент“ – 54, „Медицинска сестра“ – 172, „Акушерка“ – 64, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – 78, „Социални дейности“ – 105, „Управление на здравните грижи“ – 33, „Здравен мениджмънт“ – 7.

4 (1)2 (4)3 (3)85 (2)6 (1)
#svz

spodelime.com


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн