Децата на Казанлък с 3 пъти повече научни и 6 пъти повече спортни успехи за 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

70585054_2422988391154311_441401618735300608_oПочти три пъти по-големи успехи в сферата на науката, шест пъти повече отличия в областта на спорта, близо два пъти повече награди в различните изкуства са постигнали децата на Казанлък през изминалата година. Въпреки трудната пандемична 2020 г., анализ на постиженията на казанлъшките деца сочи, че те многократно са умножили своите успехи. Призовите места казанлъшките млади таланти са печелили на областни, национални и международни състезания и олимпиади. Резултатите са отчетени на база учебните 2018-2019 и 2019-2020 г. Те са представени в Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък. Документът предстои да бъде гласуван на редовната сесия на Общинския съвет този четвъртък, която ще се проведе онлайн.

В изследването се посочва, че за развитието на казанлъшките деца се използват всички налични ресурси на материалната база на детските градини, училищата, ОДК „Свети Иван Рилски“, Националния природо-математически център, Младежкия дом, културните институти, градския стадион и др. За осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби се търсят и допълнителни средства за финансиране. От Община Казанлък е осигурено е участието на децата в различни конкурси, фестивали и др. на местно, национално и международно ниво. След като кметът Галина Стоянова и нейният екип работиха по обновяване на образователната база, сега усилията са насочени към дворните пространства и спортните площадки на учебните и детски заведения.

Всяка година по Общинската програма за закрила на детето се осигуряват средства за обезпечаване участието на децата и ученици в различни национални, европейски и международни състезания, фестивали, конкурси и други. Ежегодно се отпускат по 7 едногодишни стипендии на даровити деца в областите „изкуство“, „спорт“ и „наука“.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък се изготвя на всеки две години по искане на областния управител и служи за изходна позиция при очертаването на стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Стара Загора и община Казанлък през следващите две години.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн