Нощувките и приходите на хотелите в Старозагорско – с 2/3 надолу през декември

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

7464376437677През декември 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1857, а на леглата – 3587. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 3.8%, а броят на леглата в тях – с 3.3%, отчете отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток на НСИ.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г. в област Стара Загора, е 9763, или с 61.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2020 г. са 3963, или с 64.9% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 9.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 14.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. са 480 149 лв., което е с 64.9% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 72.1%, а тези от нощувки на български граждани – с 63.7% (фиг.2).
#gerb

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн