Старозагорско читалище организира конкурс за оригинална мартеници

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Ìàðòåíèöàòà – çäðàâàòà íèøêà, êîÿòî ñâúðçà áúëãàðèòå ïî ñâåòàСтарозагорското НЧ “Свети Климент Охридски–1858 г.“ организира конкурс за изработване на оригинални мартеници. В него могат да вземат участие ученици до 14-годишна възраст. Достоверността, художествената стойност и оригиналността на творенията ще са критерии за наградите, разпределени в три възрастови групи:

* І група – до 7 години (индивидуална изработка или колективна работа);
* II група – 7 – 14 години (индивидуална изработка или колективна работа);
* ІІI група над 14 години (индивидуална изработка или колективна работа).

Изпратените предложения трябва да са придружени с трите имена на автора, от кой клас и от кое училище е, както и име на класния ръководител.

Крайният срок за предаване на мартениците е 25 февруари.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн