Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през IV-то тримесечие на 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 37,
със 152 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на сградите е без промяна, но жилищата в тях нарастват със 70, или с 85.4% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голям е относителният дял на жилищните сгради със стоманобетонна конструкция – 94.6%.

Най-голям е делът на новопостроените жилища с две стаи – 50.0%, а най-малък на едностайните жилища – 0.7%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 138 сгради с 1 058 жилища, Пловдив – 130 сгради с 820 жилища, и Бургас – 128 сгради с 492 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 13 492 кв. м, което е с 28.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ нараства с 22.8% и достига 11 449 кв. метра.

56564676747Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 128.1 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. на 88.8 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 196.6 кв. м, и Смолян – 161.7 кв. м, а най-малка – в областите Варна – 72.0 кв. м, и
Пазарджик – 74.2 кв. метра.

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн