DeCarb международна работна среща ще се проведе в Стара Загора на 11 февруари

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

DeCarbНа 11/02/2021 (четвъртък) от 10:00 до 12:30 часа в хибриден формат – присъствено и онлайн ще се проведе 6-тата работна среща на заинтересованите страни по проект “Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions” (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), с работно заглавие DeCarb, по който Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е водеща организация. Проектът е съфинансиран по програма INTERREG EUROPE (85%) и Република България (15%). Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши прехода от ерата на високоинтензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030.

В процеса на работа по проекта АРИР установи тясно партньорство с Черноморски изследователски енергиен център, София (ЧИЕЦ), чиито дейности са насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. ЧИЕЦ е партньор по проект TRACER, който цели да подкрепи европейските региони с интензивен въгледобив в разработването (или осъвременяването) на техните Стратегии за научни изследвания и иновации (НИИ), така че да се улесни преходът им към устойчива енергийна система. Проектът е финансиран по програма Хоризонт2020.

В резултат на съвместната работа на двете организации и допълващите се сфери на интервенция на изпълняваните от тях проекти, АРИР – Стара Загора и ЧИЕЦ ще организират съвместно посочената работна среща на заинтересованите страни за представяне на постигнатите резултати до момента, както и набелязване на следващи стъпки.

Процесът по консултиране на подготовката на Териториалния план за справедлив преход за регион Стара Загора стартира в края на миналата година и повече от всякога е необходимо координацията и партньорството между заинтересованите страни, които установихме в този процес, да продължат.

За участие в срещата са поканени представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, представители на въглищни региони в преход от Гърция, Чехия и Словения. Участниците ще предоставят актуална информация за законодателството и процесите на справедлив преход в ЕС, за напредъка на процеса в другите региони, както и ще участват в дискусия по темата.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Стара Загора, 11/02/2021

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе
10:00 – 10:15 Откриващ панел

Постигнати резултати, предстоящи дейности, нови проекти по темата
Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара Загора
С участието на:
Михаела Динева, координатор на проект De Carb
Ангел Николаев, координатор на проект TRACER

10:15 – 11:30 Панел 1: Териториалните планове за справедлив преход – опита на въглищни региони от Централна и Източна Европа (целта на панела е да бъдат представени на заинтересованите страни опита на сходни региони в ЕС)
Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара Загора
Дискутирано от:
г-н Карел Тихи, Регион Усти, Чехия, г-н Томаш Бурдич, Министерство на регионалното развитие, Чехия, г-н Лефтери Топалоглу, Регионална Асоциация на местните власти в Западна Македония (Козани) и Университет на Западна Македония, Козани, Гърция; г-н Нико Натек, Агенция по енергетика на районите Савински, Шалешки и Корошки, Словения

11:30 – 11:45 Кафе – дискусия
11:45 – 12:45 Панел 2: Териториалният план за справедлив преход на Маришки басейн – възможности, алтернативи, предизвикателства (целта на панела е да бъдат представени на заинтересованите страни алтернативите за социално-икономическото развитие на региона, законодателството на ЕС в тази посока, енергийни перспективи, възможности за финансиране)
Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара Загора
Дискутирано от:
г-жа Десислава Кралева, Европейска Инвестиционна Банка г-н Sebastian Hyzyk, Европейска Инвестиционна Банка доц. дбн Нели Грозева, заместник ректор на Тракийски университет, Стара Загора г-н Брюк Позник, ГД Енергетика, ЕК проф. Христо Василев, Технически университет, г-н Юлиан Попов, Председател на УС на Европейски институт за ефективност на сградите, Брюксел Електроенергиен системен оператор ЕАД (очаква потвърждение)

12:45 – 13:15 Въпроси и отговори

Модерирани от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара Загора
13:15 – 14:30 Обяд
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн