Районна прокуратура – Стара Загора предаде на съд 141 лица през месец януари

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

ProkuraturaПрез месец януари 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура – Стара Загора и Териториалните отделения са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районните съдилища в гр. Стара Загора, гр. Гълъбово, гр. Казанлък, гр. Раднево и гр. Чирпан, 129 прокурорски акта срещу 141 лица. От тях 46 обвинителни акта срещу 49 лица, 58 споразумения за решаване на делото срещу 62 лица и 25 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 30 лица.

В първоинстанционните съдилища са били внесени:

* 9 дела с прокурорски акт срещу 12 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за закана с убийство; за извършени блудствени действия).

* Три дела срещу 3 лица са престъпление против правата на гражданите (за влизане в чуждо жилище; за ползване на защитени марки в търговската дейност).

* Осем дела срещу 10 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка; незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице; за получаване на откуп, малолетно лице да заживее съпружески).

* 22 дела срещу 28 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за длъжностно присвояване; за обсебване; за измама; за изнудване; за вещно укривателство; за унищожаване/повреждане на чужда движима вещ).

* 12 дела срещу 13 лица за престъпления против стопанството (за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци; за изпадане в неплатежоспособност; за държане/продажба на акцизни стоки без бандерол; за незаконен добив/съхранение на дървен материал).

* Две дела срещу 2 лица за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за неизпълнение на съдебно решение/заповед за защита; за бягство на затворник).

* Три дела срещу 3 лица за документни престъпления (за ползване на неистински/преправен документ).

* 7 дела срещу 7 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за закана за извършване на тежки престъпления; за упражняване на професия/занаят, без съответна правоспособност; за хулиганство; за неполагане на грижи за домашно животно, причинило средна/тежка телесна повреда; за получаване на трудови доходи по неморален начин).

* 63 дела срещу 63 лица за общоопасни престъпления (за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за производство/държане на силно действащо или отровно вещество; за държане на високорискови наркотични вещества; за засаждане/отглеждане на растения от рода на конопа; за нарушаване на карантини мерки).

Пресцентър на Апелативна прокуратура – Пловдив
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн