Отвориха ценовите оферти за доставката на 33 електробуса в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

P1420801P1420802Комисията към Община Стара Загора за избор на изпълнител на доставката на 33 електробуса и зарядни станции към тях, с председател зам.-кмета Йордан Николов, отвори днес ценовите оферти на участниците в конкурса. Заседанието бе проведено в базата на възложителя – общинско дружество “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД.

Разгледани бяха предложенията на фирмите, класирани на първите три места след извършена от експерти оценка, касаеща техническите характеристики и гаранционните срокове за електробусите, акумулаторните батерии и зарядните станции. Това са (по реда на подаване на офертите) “Соларис Бъс енд Коуч” АД, “Ел Бус Трак енд Коуч България” ООД и “Еурабус” ГмбХ (Eurabus GmbH).

Ценовото предложение на “Соларис Бъс енд Коуч” АД е 1,232 млн. лв. за 1 електробус и 88 хил. лв. за 1 зарядна станция, общо 42,24 млн. лв без ДДС.

Ценовото предложение на “Ел Бус Трак енд Коуч България” ООД е 1,165 млн. лв. за 1 електробус и 135 881 лв. за 1 зарядна станция, общо 40,92 млн. лв. без ДДС.

Ценовото предложение на “Еурабус” ГмбХ е 1,191 млн. лв. за 1 електробус и 94 000 лв. за 1 зарядна станция, общо 41 млн. лв без ДДС.

Предстои Комисията по транспорт да определи победителя в конкурса, който ще извърши доставката на електробусите и зарядните станции. Очаква се това да стане до месец.

Извън трите първи места в класирането на офертите според резултатите от експертните оценки е останала тази на консорциум “Екселор-Алфа”, доставил пуснатите в експлоатация на 1 февруари 7 електробуса в Казанлък.

Другите 7 фирми, участвали в конкурса, са ДЗЗД “Тредекс-Икарус 5″, “Чериъ Моторс” АД, “Бозанкая Отомотив Макине Ималят Ихталят ве Ихраджат А.Ш.”, Обединение “Контракс-Зонсън Смарт Ауто”, “Еуропеън Аутомотив Консорциум СЗ”, “Българска автомобилна индустрия” ЕАД и “Силвър Стар Моторс” ЕАД.

Проектът е по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух”.

Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, определен за Община Стара Загора, е 45 000 000 лв. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е до 390 000 000 лв. за всички 11 общини, които са конкретни бенефициенти по процедурата. Освен Стара Загора това са общините Столична, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Перник, Враца, Шумен, Сливен и Хасково.

Допустими за финансиране са дейности, свързани с доставка на електрически превозни средства, зарядни станции, дейности за информация и публичност, дейности за организация и управление на проекта.
#svz

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн