Позиция на Възраждане – Стара Зaгора във връзка с „Арена Стара Загора“

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Искра Михайлова

Искра Михайлова

През настоящата седмица като топ тема в публичното пространство се очерта наличието на конфликт на интереси при конкурса за проектиране на многофункционална спортна зала „Арена Стара Загора“. В усилията си за излизане от ситуацията, общинска администрация (волно или неволно) създаде дебат в посока дали изобщо да бъде реализирана зала и ако да, с какъв брой места да бъде тя.

Ние от Възраждане смятаме, че отговорните управленски действия не трябва да се влияят от емоции, на каквито бяхме свидетели през седмицата, и които допуснаха всяването на безпокойство в спортната гилдия и отклониха вниманието на обществеността от същинските рискове, които би следвало да са обект на разисквания. Използвайки продължаващия фокус върху темата, ние държим да повторим нашите опасения и да обърнем внимание към някои необходими действия.

1. Необходимо е Общинската администрация да предостави на Общинския съвет документална обосновка, съдържаща изчисления бизнес план, споразумения за предстоящи събития, предварителни договори и други необходими данни, с които съветниците, а и гражданите на Стара Загора да бъдат убедени, че администрацията е наясно с действията си, преценила е правилно възможностите си и ще защити интересите на гражданите си. Да бъде дадена яснота кой и как ще управлява залата.

2. Важно е Община Стара Загора да сключи споразумение за остатъка от 10 млн. лв, с които държавата трябва да обезпечи изграждането на залата с прогнозна стойност 25 млн. лв.
Напомняме, че към момента Община Стара Загора има поет дългосрочен общински дълг от 10 млн. лв, чийто срок (по предложение на кмета) Общинският съвет днес трябва да приеме за удължаване с 15 месеца, а именно крайната дата от 25.12.2022 г. да стане 25.03.2024 година. За тази промяна, разбира се, има основания. Но и е достатъчна причина да се търсят гаранции за това, че общината е защитена от риска да се наложи да дофинансира залата, предвид изказване на министър-председателят Борисов пред старозагорски медии от 28.12.2019 г. и предвид това, че до момента по сметките на община Стара Загора има преведени 14.5 млн. лева.

Вследствие на породилите се колебания в общинска администрация към взетите до момента решения по отношение мащаба на залата, ние ги подкрепяме в желанието им за повторен дебат по темата, предвид променената обстановка в страната, за да бъде взето най-доброто решение за града ни.

В заключение. По отношение на позицията на Възраждане – Стара Загора за статута на залата, то тя е ясна. Категорично не смятаме, че обектът е от „първостепенно значение“ към настоящия момент на критична икономическа обстановка и предвид, че нито един човек в държавата към днешна дата не може да каже кога ще приключат извънредните обстоятелства, в които се намираме. Обект от първостепенно значение в настоящия момент биха били болници и други здравни заведения.

По тази причина приветстваме, че кметът се съобрази със становището ни от събота и оттегли точката от дневния ред на съвета, предлагаща спортната зала за обект от първостепенно значение.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн