Коалиция “За зелен рестарт” с поредно становище в подкрепа на зеления преход и 5 важни приоритета

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Koalicia Za zelen restart - 660Коалиция “За зелен рестарт” настоява за спешна преработка на правителствения план за възстановяване на България след коронавируса. В отворено писмо обединението отново настоява за ясен механизъм за обработка на направените предложения по време на общественото обсъждане на Плана, когато бяха получени почти 50 становища от над 60 организации, съдържи десетки добри за страната ни предложения. В писмото от “За зелен рестарт” предлагат разработени пет ключови за страната ни приоритета по темите на работа и експертиза на Коалицията: иновации и стартъп развитие, кръгова икономика, климат, енергиен преход, както и биоразнообразие и земеделие.

В инициираната от MOVE.BG коалиция “За зелен рестарт” влизат още “Грийнпийс”-България, WWF България и “Институт Кръгова Икономика”. Писмото и петте приоритета са поредна стъпка на обединението в подкрепа на прехода на българската икономика от ресурсоемка и най-силно въглеродно интензивна в Европейския съюз към такава със стойност и грижа за здравето на хората и природата. Коалицията беше създадена преди повече от 7 месеца с настояване България да използва 12-те милиарда евро допълнителни средства от Европейския съюз за зелен рестарт на българската икономика. Средствата са българската част от безпрецедентния механизъм за възстановяване “Следващо поколение ЕС”. Сумата ще бъде получена през следващите три години, допълнително и извън европейските фондове. Средствата не са гарантирани и отпускането им зависи от изготвянето на национален план, следващ принципа пари срещу реформи, както и подкрепата за зелената и дигиталната трансформация на икономиката.

В подкрепа на зеления преход още през юли – преди правителството да беше обявило каквата и да е информация за изработката на Плана - “За зелен рестарт” събра над 50 от водещите български специалисти, които дадоха над 130 конкретни идеи за реформиране на икономиката ни. През ноември след представянето на проекта на правителството Коалицията събра над 10 водещи експерти, които дадоха над 30 предложения за подобряване на Плана.

Поредното трето становище на Коалиция “За зелен рестарт” беше изпратено в сряда до правителството и екипа, който е отговорен за “Следващо поколение ЕС”, начело с вицепремиера г-н Томислав Дончев. А вчера беше официално входирано от администрацията на Министерския съвет.

Петте приоритета в новото писмо:

* Подкрепа на иновациите и развитието на стартъп следата - създаване на Фонд (Green Investment Fund) за финансова и експертна подкрепа за зелени и дигитални иновативни малки и средни предприятия с фокус върху тези в начална и активна фаза (startups и scaleups);

Кръгова икономика - информираност на българското общество относно предизвикателствата пред зеленото развитие на ЕС и детайлно разбиране на средствата за тяхното преодоляване на национално и местно ниво. Разработване и прилагане на цялостна политика за образование и информираност по темите на устойчивото икономическо развитие в България;

Възобновяема енергия - гарантирано участие на гражданите в енергийната система, като производители на енергия (за електричество, отопление, охлаждане, съхранение и транспорт) за собствени нужди, чрез благоприятна промяна в законодателството, достъпни финансови инструменти, информационна кампания и ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса;

Климатични промени - създаване на специализиран климатичен фонд за подкрепа разработването на научноизследователски и развойни дейности (НИРД) и внедряване на резултатите от технологични изследвания, програми и проекти, които водят до намирането и прилагането на авангардни решения за справяне с климатичната криза, в т.ч. ускорено внедряване на наличните екологични технологии, като електролиза, термопомпи, съхранение на енергия, растителна генетика, отстраняване на парникови газове и др.;

Биоразнообразие и земеделие - определяне на ключовите екосистеми (горски, сладководни, морски, земеделски и градски) и осигуряване на финансова подкрепа чрез ПВУ за разработването на нов социално–икономически-екологичен модел за планиране и администриране на публичните средства в България, основан на екосистемните базирани решения (ЕБР), Целите за устойчивото развитие на ООН и ползите за климата и човешкото здраве от опазването и възстановяването на природните екосистеми.

#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн