Макар и нежелани в Европа, въглищата остават основен енергиен ресурс в света за още над 100 години

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
45214654126524Повече от половината от световните запаси на енергоносители са под формата на въглища и лигнитни въглища, съобщава https://euracoal.eu. Възобновяемата енергия (вятър, слънчева, геотермална) е изобилна и практически неизчерпаема, но е много по-трудно да се определи количествено като ресурс, тъй като превръщането й в полезна енергия може да бъде неефективно и скъпо.

Не сме на път да останем без енергия: светът разполага с достатъчни енергийни резерви от всички видове за следващите 80 години и ресурси, които ще ни стигнат за над хиляда години.  С около 3% делът на Европейския съюз в световните енергийни резерви и ресурси обаче е доста малък.

Запасите от въглища и лигнитни въглища са достатъчни за повече от сто години при сегашните темпове на производство. Въглищата, за разлика от петрола и природния газ, са широко разпространени по света, с особено големи запаси в САЩ, Русия и Китай.

Поради тази причина въглищата предлагат много по-високо ниво на сигурност на доставките: повечето въглища се използват в страната на добив. Там, където има местен източник на въглища, сигурността на доставките е очевидна. Там, където се внасят въглища, предлагането се подпомага от конкурентен пазар и добре развита инфраструктура.

Както на глобално ниво, най-значими са запасите и ресурсите на ЕС от въглища и лигнитни въглища: заедно те съставляват 94% от оставащия потенциал на ЕС. Някои находища на въглища се намират в близост до потребителите и могат да бъдат използвани при много благоприятни условия. Например повърхностно добития лигнит в България, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Полша и Румъния се използва главно за производство на електроенергия, често транспортиран до електроцентрали на кратки разстояния с конвейерна лента, за да се произвежда една от най-евтината електроенергия в Европа. Твърдите въглища, произведени както в страната, така и внос, са много по-евтини от вноса на нефт или газ и повечето държави-членки на ЕС се радват на предимствата на конкурентното производство на електроенергия с въглища.

452146541265242452146541265243Глобалното потребление на търговска енергия, с изключение на нетърговските дърва за огрев, тор и други отпадъци, възлиза на 19 милиарда тона въглищен еквивалент (Gtce) през 2015 г. Въглищата с 29% дял се нареждат на второ място след петрола като един от основните източници на първични енергия. От 1980 г. до днес световният добив на въглища е нараснал над два пъти.

За производството на електроенергия въглищата играят важна роля както в развитите, така и в развиващите се икономики. През 2015 г. 40% от световното производство на енергия се основава на въглища: 37% от каменни въглища и 3% от лигнит.

Световното производство на въглища достигна 7,7 милиарда тона през 2015 г.: 6,9 милиарда тона каменни въглища и 0,8 милиарда тона лигнитни въглища. От своя страна производството на твърди въглища включва 5,8 милиарда тона за генерация на пара и 1,1 милиарда тона коксуващи се въглища.

От началото на новото хилядолетие, от 2000 до 2014 г., потреблението на въглища е нараснало по-силно от всеки друг първичен енергиен източник, с 2,3 Gtce в абсолютно изражение, което помага да се постигне 5,2 Gtce или 36% ръст в общото енергийно търсене (World Energy Outlook 2016, IEA, стр. 61 и 64). През 2015 г. общото потребление на въглища леко намаля, главно поради промените в Китай и Съединените щати.

Новите възобновяеми източници, като вятър, слънчева енергия и геотермална енергия, също са нараснали бързо, с 200% или 0,2 Gtce. В абсолютно изражение обаче техният принос остава доста ограничен и възлиза на едва 1,3% от потреблението на първична енергия в света през 2014 г.

Изводът е, че макар и напоследък да не са особено предпочитани в Европейския съюз, въглищата са ценен енергиен ресурс в световен мащаб, чието потребление продължава да расте и осигурява енергия за милиарди хора.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн