Въпреки пандемията, хотелите в региона – с прилични резултати за октомври 2020

ПОРТАЛ СЗ – PortaLSZ.com
*
През октомври 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2111, а на леглата – 4024, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток на НСИ. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 16.3%, а броят на леглата в тях – с 11.8%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2020 г. в област Стара Загора, е 33 039, или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение в броя на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 9.3% (фиг.1).
56567475427
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област стара загора през октомври 2020 г. са 11 679, или с 3.0% повече в сравнение със същия месец на 2019 година. от всички пренощували лица 92.7% са българи, като по-голямата част от тях (39.2%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 3.9 нощувки. пренощувалите чужденци са 858, като 53.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2020 г. е 27.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (39.2%). спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 2.0 процентни пункта. най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 4.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през октомври 2020 г. са 1 435 111 лв., което е с 6.2% по-малко в сравнение с октомври 2019 година. приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 10.3%, а тези от нощувки на български граждани – с 5.4% (фиг.2)
565674754272
#

сподели ме


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн