Първата година от мандата си отчете кметът на Община Чирпан Ивайло Крачолов

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
При бюджет от 20 млн. лв. Община Чирпан е получила от държавата 9 млн. лв. субсидии
*
1607954759555Безпрецедентна подкрепа, каквато досега не се е случвала, оказват на Община Чирпан още от началото на текущия мандат народните представители от ГЕРБ Емил Христов, Маноил Манев и Радостин Танев, както и областният координатор на ГЕРБ Пламен Йорданов. Това заяви пред медиите днес кметът Ивайло Крачолов на пресконференция, на която отчете свършеното през първата година от новия четиригодишен мандат.

“Основното, с което стартирахме – сподели Ивайло Крачолов, – беше финансовото стабилизиране и решаване на големия казус, който стоеше пред нас във връзка с огромните задължения, които бяха натрупани през изминалия период, кумулирани от санкцията, наложена на Община Чирпан от Държавен фонд “Земеделие” за проект за водопроводите на селата Гита, Зетьово и Свобода, в размер на 21 милиона лева, плюс натрупаните от 2016 г. лихви – общо над 25 млн. лева. Знаете, заварихме Общината с блокирани сметки. Това беше първото нещо, което трябваше да решим, и след това да търсим излизане от този голям проблем.

Какво се случи през тази една година с помощта на тези хора, които виждате до мен? На среща с медиите тук преди 2 месеца, през октомври, обявихме, че сме сключили тристранно споразумение между Министерството на финансите, Министерството на земеделието и Община Чирпан, с което ни се опрощават 80% от задълженията по главницата. През годината успяхме да погасим други над 2 милиона лева. Така към днешна дата към ДФ “Земеделие”, респективно към НАП, ние дължим към 900 хил. лв. от главницата. Общо за тази първа година успяхме да погасим на практика приблизително 9 млн. лева от нея.

Утре, заедно с г-н Емил Христов, сме на среща при финансовия министър г-н Ананиев за следващата стъпка, която трябва да извървим – предоставянето на безлихвен кредит на Община Чирпан в размер на 2,2 млн. лв. С който да допогасим тези малко над 900 хил. лв. от главницата и около 1,4 млн. лева от ДДС-то по нея. Така че да си изчистим задълженията без лихви. Второто нещо, което утре ще коментираме при министър Ананиев, е разрешаването от негова страна да бъде изготвен и подписан погасителен план с Министерството на земеделието като принципал на ДФ “Земеделие” за погасяване на оставащите 4,5 млн. лева лихви по главницата.

Ивайло Крачолов

Ивайло Крачолов

Това е, което успяхме да свършим през последните 10 месеца. Отделно на приключилата сесия на Общинския съвет беше гласувано изтеглянето на банков заем от 6,2 млн. лв., с част от който да боравим по разплащане по лихвите – ще ни остане около 2 млн. ресурс, и отделно за изпълнение на извънсъдебното споразумение с един от участниците в изпълнението на тези водопроводи.

Това беше основното, с което трябваше да се справим във финансов аспект, разбира се, спазвайки една изключително строга финансова дисциплина, така че да можем да изпълним редица ангажименти, които поехме към нашите съграждани в началото на мандата.

Ще се спра накратко само върху някои от приоритетите, по които работихме. Ще ви кажа какво сме изпълнили и какво не сме изпълнили.

На първо място – това е подобряване на работата на администрацията, и най-вече в посока към електронизация на Община Чирпан. За мен това беше едно от най-важните неща, защото по време на кампанията най-многото въпроси и най-голямото желание на нашите съграждани беше подобряване на услугите, на стила и начина на работа, а оттук и цялостното софтуерно обезпечаване на Общината за изпълнение на тези услуги. За тази година успяхме изцяло да променим Центъра за работа и обслужване на нашите граждани, като събрахме всички услуги на едно място, което смятам, че изключително много ги облекчава и ускорява изпълнението на услугите. Дадохме възможност много по-интензивно и много по-мобилно да се плащат данъците през различни канали, което не можеше да става досега. Вече от всяка точка на света всеки може да си провери и да си плати данъците.

Онова, върху което най-много се работи и което ще е следващата голяма крачка към електронизация на Общината, е изготвеният изцяло нов сайт. Защото това, което заварих, бе, че от над 260 общини ние имахме най-слабия общински сайт. А това е порталът, това е вратата, през която всеки и отвсякъде по света може да види какво работим и най-вече какви услуги предлагаме. Всичко това е готово, изработено, остават да се уточнят последните технически детайли, тъй като трябва да стане плавен преход между сега съществуващия сайт и новия. И аз смятам, че с неговото въвеждане ние ще мерим ръст с най-напредналите общини в това отношение – като София, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Казанлък – които имат изключително добра електронна среда за работа с гражданите.

Променихме и цялостния начин на работа на общинската администрация с гражданите, институциите и бизнеса и НПО-тата. За съжаление това, което заварих, бе изключително лош имидж на комуникацията.

Имаме изцяло нова политика по отношение на общинските предприятия. През последните 20-25 години те я караха на самотек – без особен контрол от страна на Общинския съвет и администрацията. Наравихме огромна крачка по излизането от една 25-годишна сага с Комплексния търговски център. Излязохме от това дружество и още през следващата година ще възложа като инженеринг подготовката за изграждане на нов закрит модерен пазар на мястото на така наречения “Руски пазар”.

По съвсем друг начин вече е организирана работата и на “Обредни дейности”. Там предстоят още няколко промени, които ще настъпят на следващата сесия. В напреднала фаза сме и предстои закриване и на една от “кухите” фирми, които реално вече не работят – бившата “Обелос”.

Общинската администрация инициира 10 чисто нови наредби, други актуализирахме. На практика почти на 90 процента подменихме нормативната база, с която работим, съобразявайки я с всички нововъведения, които са направени в националното законодателство.

Това, което не успяхме да свършим през тази година, беше въвеждането на единен софтуер между местните данъци и такси и счетоводството. За съжаление това, което до момента е работено в администрацията, е доста архаично. Работим с доста стар софтуер, които да ни дава всеки ден актуална справка какъв ни е приходът и какъв – разходът. Досега се работи малко на сляпо. Ние разходваме, а след 40 дни виждаме какъв ни е приходът. Това, което ни предстои през 2021 и следващите години по разплащането на заемите и с абсолютно строга финансова дисциплина, ще изисква коренно различен софтуер и комуникация между местните данъци и такси и счетоводството.

Все още сме далеч от това, което искаме да постигнем като предоставяне на услуги в населените места извън Чирпан. По него ще работим изключително сериозно през следващата година. Така че основният акцент да бъде максимално подобряване на обслужването на гражданите.

Инфраструктура:

Завъшихме успешно големия проект за пречиствателна станция, която в началото на мандата заварих с 3 месеца закъснение след стартирането й през август месец. На практика заварих два гьола. Само за 8 месеца ние успяхме да наваксаме и да влезем в ритъм по нейното изпълнение. Така Пречиствателната станция само преди 10 дни получи Акт 16 от Държавната приемателна комисия. И от 1 януари тя ще бъде прехвърлена под управлението на ВиК – Стара Загора. Има още няколко неща, които трябва да свършим и се надявам да успеем до 31 декември. Което между другото е безпрецедентно, защото, ако се поинтересувате, в много общини, където са завършени пречиствателните станции, за толкова кратък период след Акт 15 да се получи Акт 16 и да се прехвърли за управление към ВиК дружество, почти няма. Минимум за година, година и половина колегите са го правили в други общини това. В една съседна още не е направено – повече от 2 години. Което доказва, че екипът, който съм сформирал, може да ръководи сложни европейски проекти – нещо изключително важно.

Обърнахме внимание на четвъртокласната пътна мрежа. Особено в частта просветляване, канавки, маркировка – нещо, което не беше правено с години. Благодарение на съдействието на присъстващите народни представители се реши един голям проблем с водоснабдяването на село Средно градище, което поехме като ангажимент още по време на кампанията. Сега това е факт. Там е изготвен сондаж, узаконява се, каптира се и буквално през следващите месеци Средно градище ще бъде допълнително захранено с вода. Допълнителен нов сондаж с байпас бе направен и към село Спасово. В момента върви мониторинг дали това е достатъчно като водоснабдяване. Ако не е, напролет ще започне изграждане на допълнителен водопровод от сондаж при с. Рупките.

Отделихме средства за облагородяване на улици в селата Свобода, Гита, Зетьово и Спасово с фрезован материал, предоставен ни от Областното пътно управление. Бяха насипани улици, които не са пипани през цялото им съществуване.

Осигурени са и средства от МОН за завършване на спортната зала на Професионалната гимназия по селско стопанство.

За съжаление остава голям проблемът с четвъртокласния път с. Осларка – с. Димитриево. Огромни длъжници сме към Осларка, макар че там са много малко жителите, и основно към Димитриево, и заедно с народните представители през следващата година ще работим много сериозно по този въпрос. Там казусът е правен, защото част от пътя е четвъртокласен, а друга част – ведомствен и това ни прави много сложен въпроса за влагането на капиталови разходи.

Многократно сме водили разговори за пътя за Братя Даскалови. Много внимателно следя какво очакват от нас нашите съграждани, но все пак трябва да отбележа, че това е държавен път. Той остава като един от приоритетите, по които ще работим през следващата година, тъй като става въпрос за отпускането на целеви средства от АПИ.

По направление “Образование, спор, младежки политики”: когато встъпвах в длъжност, подписах Колективния трудов договор със синдикатите на образованието. Днес подписах и новия КТД за следващата година. Образованието ще бъде един от големите и основни акценти в работата на моя екип. Приехме наредба за план-приема в училищата и детските градини – знаете, че има недостиг на деца. Готови сме със Стратегията за развитие на образованието през следващите 5 години и ОбС ще я разгледа на януарската сесия.

Имаме спечелен проект за изграждане на детска градина в с. Свобода в размер на 2,5 млн. лева. В новия бюджет ще залегне и перо за възстановяване на работата на детската градина в с. Гита. С това ще стабилизираме училищата в Свобода и Гита – две населени места, където имаме прираст на населението, и ще намалим натиска върху образователните институции в града. Ще увеличим и извънкласните форми в Междуучилищния център, така че да разгърнем максимално обхващането на талантливите деца.

Неизпълненото в сферата на образованието: Предстоят ни реформи в ученическите столове. Закъсняхме със създаването и учредяването на Младежкия общински съвет. Предстоят ни структурни реформи и в самата дирекция “Образование” като начин на организация от гледна точка на стратегията, която ще започнем много интензивно да изпълняваме през следващата година.

В областта на спорта:

Направихме реформа във футбола. Заварих три футболни клуба, сега имаме един. В незавидно положение бяха нещата. В момента имаме над 120 деца, обхванати в детско-юношеската школа. Футболният клуб е с ново мениджърско ръководство и с нови спонсори, а мъжкият отбор от предпоследно място миналата година в своята дивизия, сега сме на 3 точки от първия и имаме реален шанс да сме втори или трети в крайното класиране. Голямата ни цел е до края на мандата да имаме такава детско-юношеска школа и такава старша възраст, че да атакуваме влизане във “В” група. Обезпечаваме с ресурс, включително и финансов, и новите спортове, каквито са колоезденето, помогнахме и възстановихме състезанията с бъгита, включително и участието на нашите спортисти в национални прояви.

Облагородихме с наши средства градския стадион в Чирпан и той се превърна в едно от най-посещаваните места през това лято. В момента заедно с г-н Манев и г-н Танев работим за осигуряването на средства за един много по-сериозен ремонт на стадиона през следващата и по-следващата година, така че той действително да отговаря на изискванията.

Днес бе обявена и процедурата за изграждане на игрище с изкуствена трева на градския стадион, за да може в първите месеци на пролетта, когато започва активната подготовка на школите, да сме готови с терена с изкуствена настилка.

Кое не изпълнихме? Забавихме се с реформите във волейбола, което също е заварено положение, и това ни предстои през следващите седмици. Надявам се, че през следващата година, със завършването на ремонта в залата на ПГСС, ще можем да възстановим клуба по борба, а и да вкараме един нов спорт, какъвто е бадминтонът.

В областта на културата и туризма:

Готови сме с изцяло нова концепция и стратегия за развитието им в нашия град. Знаете, че влагаме нов стил и нова философия в работата на културните институции, за разлика от предходни години. Благодаря на Министерството на културата – два щата в Музея на Яворов вече са на държавна издръжка, надявам се през 2021 г. да осигурим два щата и за Историческия музей, което безкрайно ще ни облекчи в издръжката на културните институции.

Както знаете, подновихме и работата по евентуалното завършване на Културния дом. В момента работи екипът по конструктивното обследване и се надявам през следващите месеци да направим следващата крачка – разработване на идеен проект и икономически анализ по отношение на вложенията.

Чирпан за пръв път участва и в международни туристически изложения. През януари се надявам след обсъждане да бъде приета и Стратегията за развитие на културата и туризма, която да постави жалоните на по-нататъшното развитие.

Неизпълненото: Историческият музей има нов директор, всички виждате, че там има изцяло нов живот, направен бе частичен ремонт и се надявам до края на следващата година да успеем да направим постоянна експозиция. Но за съжаление тази година не ни достигна финансов ресурс да влезем в археологическия обект Карасура. Там нещата са трагични. Надявам се през 2021 г. с доброволчески акции и с ресурса, който ще задели Общината, да въведем в що-годе приличен вид този уникален обект. Като, разбира се, продължаваме да работим по плана и за неговото възстановяване.

В областта на екологията:

След Нова година стартира спечеленият проект за депото за отпадъци. Това, с което не се справихме, са нерегламентираните сметища. С новия бюджет предвиждаме изграждане на площадка за строителни отпадъци, тъй като до 75% от отпадъците по нерегламентираните сметища са строителни. Ще засилим чрез патрул и контролът върху нерегламентираните сметища в радиус от 3 километра около града.

По отношение на инвестициите:

Работим, както знаете, по изграждането на фотоволтаична инсталация, инвестицията в която ще надхвърли 200 милиона лева. В австрийския консорциум вече са осигурили средствата. Има обаче няколко правни казуса с категоризацията на терените, които ще ползват, които трябва да решим. Работим активно с Областната управа и Областната служба “Земеделие” през следващите седмици това да го решим. Ако нещата вървят, следващата година по това време трябва да сме финализирали подготовката и да се върви към изграждане.”

Кметът на Чирпан уточни, че бюджетът на Общината е 20 млн. лева. През тази година, благодарение на правителството, са получени 9 млн. лева субсидия.

„Кметът, със съдействието на старозагорските народни представители от ГЕРБ, създаде много добър екип. Когато беше обявено постановлението на Министерския съвет, прочетох коментари, че Чирпан получава средствата, защото кметът е издигнат от ГЕРБ. Причината е друга – благодарение на новото ръководство Общината върна своето доверие. Този екип показа, че е работещ и резултатите са налице“ – заяви областният координатор на партия ГЕРБ – Стара Загора Пламен Йорданов.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн