Районна прокуратура – Стара Загора предаде на съд 74 лица през месец ноември

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
ProkuraturaПрез месец ноември 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура – Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Стара Загора 74 прокурорски акта срещу 74 лица, както следва: 33 обвинителни акта срещу 33 лица, 30 споразумения за решаване на делото срещу 30 лица и 11 предложения за налагане на административно наказание по реда, визиран в чл.78а от НК, срещу 11 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 7 дела с прокурорски акт срещу 7 лица за престъпления срещу личността (за телесни повреди; за блудство; за съвкупление с малолетно/непълнолетно лице), 4 дела срещу 4 лица за престъпления против брака и семейството (за оставяне на дете без надзор и достатъчно грижа; за неплащане на издръжка; за незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице; за получаване на откуп, непълнолетно лице да заживее съпружески с другиго), 28 дела срещу 28 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за длъжностно присвояване; за обсебване; за измама; за противозаконно повреждане/унищожаване на чужда движима вещ), 9 дела срещу 9 лица за престъпление против стопанството (за изпадане в неплатежоспособност; за държане/продажба на акцизни стоки без бандерол; за незаконен добив/съхранение на дървен материал), 1 дело срещу 1 лице за престъпление против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за противозаконно пречене на орган на власт, да изпълни задълженията си), 2 дела срещу 2 лица за документни престъпления (за ползване на неистински/преправен документ) и 23 дела срещу 23 лица за общоопасни престъпления (за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за държане на високорискови наркотични вещества; за нарушаване на карантини мерки).

Пресцентър на Апелативна прокуратура – Пловдив
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн