Безплатни да са Детската млечна кухня и Зелената зона, предлагат БСП-съветници

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Проф. Иван Върляков

Проф. Иван Върляков

Безплатна храна за всички деца от Детска млечна кухня и безплатно паркиране в старозагорската зелена зона предлагат общинските съветници на БСП в Стара Загора. Мотивът им е за периода на противоепидемичните мерки да бъдат облекчени родителите и да е улеснен достъпа на гражданите до здравни центрове и институции.

БСП-съветниците внесоха общо 5 предложения в местния парламент, като част от тях са за подкрепа на хората, изпаднали в трудни ситуации. „Внесли сме ипредложение за безплатно хранене на всички хора от уязвимите групи в нашата община. Свободните средства от бюджета на Общинския съвет и събраните дарения по дарителската сметка на Община СтараЗагора да се пренасочат към Диетичния стол и Домашния социален патронаж като се осигури безплатно хранене на всички хора от уязвимите групи, ползващи техните услуги и се разшири обхвата им включително и в селата в този период. При необходимост допълнителни средства да бъдат насочени за нормалната работа на триажния кабинет.“, каза ръководителят на левицата проф. Иван Върляков.

БСП предлагат публикуване на изчерпателна информация на сайта на общината, свързана с мерките на национално и местно ниво в подкрепа на гражданите и бизнеса, както и да се актуализират своевременно обявените телефони за справки и заявки за помощ, както и да се осъществи активна кампания чрез местните медии.

Според БСП трябва да се възобнови работата на горещите телефони за оказване на психологическа помощ на хората. По думите им не би имало причина колегите им съветници да не подкрепят предложенията, които изцяло са в интерес на гражданите. „Предприетите от правителството мерки във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка безспорно оказват отрицателно икономическо и социално въздействие върху местната стопанска активност и живота на всички наши съграждани. В днешната нелека за всяко семейство ситуация са важни усилията на местните органи и общността за навременна подкрепа на хората в нужда“, сочат мотивите на групата “БСП за България”.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн