Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 76 жилищни сгради с 289 жилища в тях и 34 431 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 124 други сгради с 30 334 кв.м РЗП, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 35.7%, жилищата в тях – с 53.7%, а общата им застроена площ – с 40.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 24.0%, а тяхната РЗП – с 4.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 11.6%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 16.5 и 16.0 %. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 15.1%, а общата им застроена площ – с 16.9%.
-
През третото тримесечие на 2020 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 65 жилищни сгради с 225 жилища в тях и 24 583 кв. м обща застроена площ и на 71 други сгради с
23 937 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 47.7%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 4.7 и 14.2%. Започнатите други видове сгради бележат ръст със 129.0%, а тяхната РЗП – със 141.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 12.1%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 14.4 и 28.0%. Започнатите други видове сгради нарастват с 16.4%, докато общата им застроена площ бележи спад – с 29.2%.

74774387463
#

социални бутони


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн