НГИ „България за Сърнена Средна гора“ с първа победа срещу добива на ценни метали в две области

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
77687944389На 15.10.2020 г. Министърът на енергетиката издаде Заповед № Е-РД-16-602, с която се прекрати процедурата по заявление за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площта „Свети Никола“, разположена в областите Стара Загора и Пловдив. С това Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“ изпълни първата, от поставените си при учредяването, цели.

Припомняме, че на 13.12.2019 г. бе издадено Разрешение № 524 от Министъра на енергетиката, в което на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД се разрешаваше да извърши търсене и проучване за метални полезни изкопаеми – подземни богатства в териториите на общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, област Стара Загора и община Брезово, област Пловдив.

Това предизвика широко обществено недоволство и стана повод за учредяването на Национална гражданската инициатива „България за Сърнена Средна гора“ на 25.06.2020 г. Оттогава избраният Инициативен комитет води последователни действия в посока отмяна на всяка възможност за проучвателни и добвни дейности в определената от министерството площ. Инициативата срещна широка обществена подкрепа и на 25.09.2020 г. в Министерство на енергениката беше депозирана подписка против даденото разрешение, подкрепена с подписите на над 10 000 граждани, като и до ден днешен продължават да постъпват подписи въпреки отминалия краен срок.

На 27.10.2020 г. представители на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, уведомени за отмяната на разрешението, внасят писмо с техен изх.№ 0879 и осъществяват среща с председателя на Инициативния комитет на „България за Сърнена Средна гора“, за да потвърдят становището си отпреди месеци, в което заявиха отказ от дейности и действия на територията на засегната площ.

Инициативният комитет на „България за Сърнена Средна гора“ БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, изявили активна позиция, участвали в кампанията и станали причина за тази първа победа. От комитета припомнят, че работата им продължава за постигане на втората поставена цел, а именно: Забрана върху дейности по търсене, проучване и добив на метални и неметални полезни изкопаеми по смисъла на чл.2, ал.1,т.1и т.2 от Закона за подземните богатства в Сърнена Средна гора.

От ИК на НГИ „България за Сърнена Средна гора“

Още по темата:
* Граждани на пет общини се обединяват в битка срещу златодобива в Сърнена Средна гора

* “Дънди прешъс” оттегли искането си за проучвания на полезни изкопаеми в Старозагорска област
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн