Нов информационен център изграждат в Тракийския университет в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_0832 (1)IMG_0801Първа копка за стартиране на строителните дейности по проект „Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора“ бе направена днес.

Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Финансирането е чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 4 178 347 лв., от които: европейско съфинансиране (ЕФРР): 2 550 000 лв., национално съфинансиране: 450 000 лв., съфинансиране от Тракийски университет: 1 178 347 лв.

Срокът на изпълнение е 24 месеца и стартира на 01.09.2020 г.

На официалната церемония присъстваха: инж. Янчо Калоянов, зам.-кмет устройство на територията, строителство и инвестиции, главният архитект на Общината Виктория Грозева, общински съветници, членове на академичната общност, студенти и граждани.

„За мен това е особено емоционален момент, защото е хубаво, когато се сбъдват мечти“, сподели ректорът доц. д-р Добри Ярков. По думите му съществуващата сграда е строена преди 25 г. и е планирана като библиотека. Сегашното ръководство на Тракийския университет решило това да стане Академичен информационен център и започнали работа. Доц. Ярков не пропусна да благодари за невероятната подкрепа от Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров за бързата реализация на идеята.

Символичната първа копка направиха ректорът Добри Ярков и зам.-кметът инж. Янчо Калоянов.

*  *  *

DSC_2324Доц. Ярков припомни, че грубият строеж е започнал преди около 20 години, като първоначалната идея е била изграждане на библиотека: „Преди 7 години стартирахме този проект и тази сграда планувана като библиотека се преобразува в Академичен информационен център, който напълно да отговаря на новите изисквания. Благодаря на целия екип, който работи по проекта. Нашият проект е одобрен за финансиране с безвъзмездна финансова помощ от МРРБ в размер на 3 милиона лева. За много кратко време се мобилизирахме и успяхме, с подкрепата на цялото ръководство на общ. Стара Загора и най-вече на кмета г-н Живко Тодоров, в подготовката на документацията, строителните книжа, документацията и обществената поръчка. Аз вярвам, че този център ще допринесе много за обучението на студентите, за научно-изследователската дейност и за бъдещето на университета. Ще направим всичко възможно заедно с изпълнителите да успеем и по-рано да пуснем обекта в експлоатация.“

На събитието присъстваха и главният архитект на общ. Стара Загора арх. Виктория Грозева, общински съветници, представители на фирмата-изпълнител, ректорското ръководство, декани, преподаватели, студенти и медии.

Проектът съвместява функциите на академичен център за колективно обучение и наука с достъп до качествена научна литература и до електронни ресурси с отдалечен достъп, с потенциал за развитие на дистанционно обучение. АИЦ е съобразен с образователните потребности на младото поколение и активното им участие в академичния живот с акцент върху възможността за съвместно организиране на процеса на учене и интерактивно обучение, както и за осъществяване на динамична връзка между студенти, преподаватели и администрация.

Разработеният проект включва създаване на допълнителни физическо пространство 4460 ,90 кв. м. с четири надземни етажа: информационен блок с автоматизирани места за справки; изложбена площ; копирен център и дигитализация; семинарна зала; хранилища за каталози учебници и периодика; фонд на свободен достъп и места за самоподготовка; заемна служба; информационен блок с компютърна зала; фоайе-рекреация; места за самоподготовка; четири кабинета; читалня за групово учене и работа; зала за семинари; помещение за самостоятелна работа и учене. Лаборатория с физико-химично помещение, помещения за молекулярна биология и клетъчни култури, за вирусна диагностика. В изградените помещения не се планира да се извършва стопанска дейност.

Създаването на АИЦ ще затвърди и развие позициите на Тракийския университет в приоритетните направления – ветеринарна медицина, животновъдство и здравни грижи и ще даде възможност за развитие и на останалите направления – медицина, аграрни науки, икономика, техника и технологии, педагогика, които да допълнят компетенциите на младите хора и да отговарят адекватно на изискванията и динамиката на пазара на труда.

Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Финансирането е чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 4 178 347.22 лв., от които:

Европейско съфинансиране (ЕФРР): 2 550 000.00 лв.

Национално съфинансиране: 450 000.00 лв.

Съфинансиране от Тракийския университет: 1 178 347.22 лв.

Срокът на изпълнение е 24 месеца и стартира на 01.09.2020 г.

IMG_0846 (2)
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн