ЕVN: Фирмите да не бързат със сключването още тази есен на договори за електроенергия на свободния пазар

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
__EVN_300Въпреки че от 1 октомври тази година всички небитови клиенти ще закупуват електрическа енергия вече на свободния пазар по пазарни цени, съобразно пазарните условия, вместо по регулирани цени, засега фирмите все още е рано да търсят някой от лицензираните търговци, активните сред които са 20-30 на брой от общо около 80, за да сключат договор с него. Това обясниха днес в среща с медиите в Стара Загора Петър Костадинов – ръководител на комуникационния отдел на EVN, и прокуристът на “Електроразпределение Юг” Димчо Костов.

От 1 октомври до 30 юни 2021 година ще тече буферен период, през който доставката на електроенергия за фирмите, които не са предприели действия по избор на търговец, ще се осъществява все още от EVN Електроснабдяване чрез лицензията му за търговец (доставчик) на електроенергия, но вече на пазарни цени. За целта в момента КЕВР разработва типов договор. За фирмите регулирани цени след 1 октомври няма да има. Те няма да могат да се върнат на регулирания от КЕВР пазар, който ще остане само за домакинствата поне още няколко години.

По-добре е през есента и зимата фирмите да свикнат с новите за тях пазарни цени и условия, които ще заменят регулираните, и едва след това, в първите месеци или през пролетта на 2021 година, да си изберат търговец (доставчик), с когото да сключат договор – посъветваха от EVN. Самите те също имат своя фирма-търговец, който може да бъде избран (вижте в края на текста). От значение най-вече е опитът и стабилността на фирмата-търговец на пазара на електроенергия.

Важното е към 30 юни 2021 г. фирмите вече да са си избрали търговец (доставчик). Който не стори това, фирмената му партида ще бъде служебно прехвърлена към така наречения Доставчик от последна инстанция (ДПИ), на когото ще се заплаща значително по-скъп ток, на по-неизгодни цени, определяни по методика от КЕВР.

Небитовите клиенти на EVN в 9-те области на Югоизточна България са около 100 хиляди на брой. В Старозагорска област са над 10 хиляди от тях.

P1420494“Ние можем да поемем всичките 100 хиляди фирми, но въпросът е принципен – всеки клиент е в правото си да избере който иска доставчик на електроенергия, както е в цяла Европа” – казаха от EVN. Като същевременно посъветваха клиентите да не се подлъгват по евентуално анонсирана от отделни търговци ниска цена на тока, тъй като тя е само част от определящия крайната сума във фактурата микс от компоненти, включващ не само конкретната цена на тока, но и мрежовите цени, ДДС, акциз, задължения към обществото, такси. Възможно е, по аналогия с телефонните оператори, пред клиента да се изтъкват бонуси, валидни обаче само за ограничен период от договора. Важното е да се четат и параграфите с дребен шрифт от предлагания договор. Търговците не могат да обещават на кандидат-клиентите си, че “никога повече няма да плащате високи цени за електроенергия” или че “токът ви никога няма да спира”, или “по-качествен ток с нас”, тъй като това не зависи от тях. Трябва да се избират доставчици със стабилни позиции, имидж и опит, тъй като слабите се случва и да фалират.

Клиентите трябва да са наясно и с това, че могат да сменят доставчика си на електроенергия безлатно всеки месец, освен ако не са подписали договор, в който е посочен по-дълъг срок, например 6 месеца или 1 година. Ако заявяването е до 10-то число на месеца, смяната на доставчика ще бъде факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако заявката се подаде след 10-то число – смяната ще е факт от 1-во число на по-следващия месец.

* * *
На 26 юни 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за енергетиката, според които, считано от 1.10.2020 г., всички небитови клиенти ще закупуват електрическа енергия на свободен пазар и няма да имат регулирани цени. Този процес е следващата стъпка към пълната либерализация на електроенергийния пазар в България.

Информация за действащите търговци е публикувана на сайта на Електроенергийния системен оператор http://eso.bg, секция Електроенергиен пазар.

Ако до 30 юни 2021 г. Вие все още не сте избрали активно търговец на свободен пазар, то едва от този момент снабдяването Ви ще се поеме служебно от т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени, определяни по методика от КЕВР. Във Ваш интерес е да не попадате на ДПИ или да се задържите при него за възможно най-кратък срок, защото цените му са значително по-високи от тези на свободния пазар.

За случаите, в които останете без доставчик на свободен пазар по независеща от Вас причина, е въведена фигурата на Доставчик от последна инстанция (ДПИ).

ДПИ влиза в ролята на „спешна помощ“ и започва да Ви снабдява с електрическа енергия от момента, в който Вашият търговец е прекъснал доставката, докато изберете нов лицензиран търговец на свободен пазар. По този начин Вашият имот/обект продължава нормално да се захранва с електроенергия, а Вие имате време да си намерите друг, по-надежден партньор.

В Групата на EVN България лицензирани търговци на свободния пазар са:
* EVN Трейдинг – https://www.evn-trading.com/?AspxAutoDetectCookieSupport=1, тел. 0700 1 3636 – всеки работен ден от 8.00 до 16.45 ч.
* и EVN Електроснабдяване.

От EVN  дават и други свои контакти за сключване на договор на свободния пазар:

* тел. 0700 1 7777
* имейл ectrade@evn.bg
* чрез посещение на ЕВН офис
* или като поискате оферта на www.evn.bg, секция Бизнес клиенти – Електроенергия – Свободен пазар
#svz

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн