Иванка Сотирова бе избрана за зам.-председател на Комисията по култура, образование, младежки дейности и спорт към НСОРБ

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
0 (1)Зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова бе избрана за зам.-председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Това се случи по време на първото за този мандат заседание на Комисията, което се провежда в София. За председател беше избрана Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна. В ръководството влизат още: заместник-кметовете на Столична община Тодор Чобанов, на община Бургас – Диана Саватева и на община Троян – Розалина Русенова, както и директорите на ресорните дирекции в община Велико Търново – Пенка Игнатова и в община Монтана – Александър Герасимов.

„По време на този мандат е необходимо да се промени част от нормативната уредба, касаеща работата на общинските администрации по отношение на държавно делегираните дейности и разпределението на финансовия ресурс. Трябва да се търсят и възможности за даване на правомощия и общините да могат да извършват контрол в образователния процес, а не както е досега, това право да е вменено само на Регионалните управления по образованието“, посочи като водещи теми за разискване зам.-кметът Сотирова. Тя допълни, че трябва да бъде изготвен и Закон за доброволчеството.

Заседанието продължи с основните дискусии, свързани с предизвикателствата пред образованието в условията на пандемия, приоритетите в работата на Комисията през настоящия мандат и възможностите за финансиране на дейности от сферата на образованието, младежките политики, културата и спорта през новия програмен период. Сред важните теми, които ще бъдат дебатирани, е и въпросът за включването на общините като един от най-големите работодатели в процеса на преговори с правителството, в това число и в сферата на образованието.

В дневния ред е включен и отчет на работата на Постоянната комисия през изминалия мандат.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн