ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишна профилактика на съоръженията си

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Електроцентралата ще стартира плановите ремонти от 1 юли
*
TEC-3 5ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишния планов ремонт на мощностите си от 1 юли 2020 г. Ремонтните дейности, за които се ангажират допълнително и външни партньори, ще се проведат при най-строги мерки за безопасност предвид пандемията от COVID-19. На всички подизпълнители ще бъдат направени PCR тестове за вируса преди да бъдат допуснати на площадката на централата.

Планирано е ремонтните дейности да продължат до края на месец септември. Профилактиката на съоръженията ще осигури необходимата сигурна и безопасна експлоатация на централата през есенния и зимния сезон. Организацията на дейностите е съобразена с изготвения предварително анализ за функционалността на мощностите в предходни периоди и план за приоритизиране на необходимите ремонтни работи. Процесът е сложен и изисква вниманието на много професионалисти както в планирането, така и при изпълнението. По време на ремонтната кампания на територията на централата работят ежедневно над 1000 души от повече от 12 външни фирми. Успоредно с това опитните инженери и отдел „Снабдяване“ на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ координират и навременната доставка на необходимите за ремонта резервните части от различни местни и чуждестранни доставчици.

„Като една от най-модерните производствени мощности в България, централата е ключов компонент от енергийната система на страната и нейната роля е особено важна при особено големи натоварвания и извънредни ситуации. По тази причина се грижим да гарантираме най-добро техническо състояние на съоръженията, за да може те да работят надеждно и ефективно“, заяви Изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

Централата продължава работата си при спазване на строги ограничителни мерки и протоколи за сигурност, които бяха предприети във връзка с пандемията от COVID-19. На територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се прави постоянна дезинфекция, осигурени са лични предпазни средства на служителите и е осигурено необходимото безопасно физическо разстояние. Централата разполага с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка и има възможност да функционира в условия на изолация, в случай че ситуацията го наложи.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийната система. От началото на 2020 г. централата осигури 15% от потребената в страната електроенергия,която е достатъчна за покриване на потреблението на 1 100 000 български домакинства.

“КонтурГлобал Марица Изток 3″ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 11% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).
#svz

социални бутони


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн