Права за Празник/Фестивал на розата има единствено Община Казанлък

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_2354 (Среден)Във връзка с публикации, опетняващи репутацията на oбщина Казанлък и институцията на Кмет на Община и компрометиращи най-значимото събитие за годината в региона – Празника на Розата, уведомяваме гражданите на община Казанлък, че съгласно влезли в законна сила Решения на Патентното ведомство на Република България от 2016 г., МАРКАТА „ПРАЗНИК НА РОЗАТА” НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е ПРОГЛАСЕНА ЗА ОБЩОИЗВЕСТНА МАРКА за услугите, свързани с организирането на празници, фестивали и всякакви събития.

Това означава, че НИКОЙ ДРУГ, ОСВЕН ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НЕ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА „ПРАЗНИК НА РОЗАТА” ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ И ДА ОРГАНИЗИРА ТАКИВА СЪБИТИЯ. На основание същите тези Решения, Общината има право да забрани на всички, в т.ч. и на други общини, да организират празници, фестивали и други с наименованието „Празник на розата”. Въпреки това, НИТО ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, НИТО КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА, СА СЕ ВЪЗПОЛЗВАЛИ ОТ ТОВА СИ ПРАВО И В НИТО ЕДИН МОМЕНТ НЕ СА САБОТИРАЛИ СЪБИТИЯТА НА ДРУГИ ОБЩИНИ В РЕГИОНА.

На 03.04.2014 г. физическото лице И.П.Ц от гр. Гурково, подаде в Патентното ведомство на Република България две заявки за регистрация на марки „Празник на розата” и „Фестивал на розата”. Веднага след публикуването на двете заявки, община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова, предприе необходимите мерки за защита правата на Общината срещу противоправното поведение на лицето и подаде опозиции против регистрацията на двете марки. На 30.11.2016 г., наред с прогласяването на „Празник на розата” за общоизвестна марка, Патентното ведомство забрани на Иван Петров Цонев да регистрира марки „Празник на розата” и „Фестивал на розата” за организирането на каквито и да e събития, идентични или сходни с провежданите от община Казанлък инициативи, известни като Празник на розата.

ПРАЗНИКЪТ/ФЕСТИВАЛЪТ НА РОЗАТА Е ЕДНА ЧУДЕСНА ТРАДИЦИЯ, КОЯТО НЕ СЛЕДВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПОРОЧАВАНА ОТ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ РЕГИСТРАЦИИ от страна на частни лица. Дружеството „Вис Виталис – Самарски и сие” СД също няма право да използва „Празник на розата” и „Фестивал на розата” за организирането на каквито и да е събития, идентични или сходни с провежданите такива от община Казанлък.

Кметът на Общината Галина Стоянова изказва своето изрично становище, че Празникът / Фестивалът на розата представляват дългогодишни традиции в региона и могат да принадлежат само и единствено на институциите на местната власт. Следвайки този принцип, КМЕТЪТ ГАЛИНА СТОЯНОВА Е ЗАЩИТИЛА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩИНАТА СЪС ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА, в резултат на което, още през 2016 г., Община Казанлък е получила решения, с които е защитила правата си по отношение на марките „Празник на розата” и „Фестивал на розата”.
#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн