ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 13% от електроенергията в страната от началото на въведеното извънредно положение

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Централата продължава надеждна работа по производството на електричество за нуждите на битовите потребители и бизнеса
*
TPP CGME3ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 13% от цялата произведена електроенергия в страната за периода 13 – 31 март 2020 г. Централата продължава да работи надеждно и да допринася за гарантирането на сигурността и стабилността на енергийната система на страната в този труден за индустрията и битовите потребители момент.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ разчита изключително на местни суровини за производството си, включително лигнитни въглища, добити от Мини Марица-изток и варовик, доставян от български кариери. Произведеният от пречиствателните съоръжения на електроцентралата гипс се използва като основна суровина в други предприятия, произвеждащи строителни материали.

С оглед на заплахата от COVID-19 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ въведе строги мерки за сигурност, които се спазват от всички служители, които продължават своята работа на територията на електроцентралата. Сред мерките са постоянна дезинфекция, раздаване на лични предпазни средства за служителите, ограничения за достъп на външни лица и осигуряване на безопасно физическо разстояние.

„Благодарение на усилията, постоянството и креативността на нашите служители и колеги в комплекса Марица Изток, централата работи надеждно и в условията на обявеното извънредно положение и допринася за стабилността на електроенергийната система на страната. Тяхната всеотдайност, мотивация и дисциплина са впечатляващи и вдъхват спокойствие и увереност, че ще се справим в тези времена на изпитания за цялото общество“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална на максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийна система.

“КонтурГлобал Марица Изток 3″ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата е произвела 11% от електроенергията в България през 2019 г., използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Измерване на температурата на главния вход на електроцентралата

Измерване на температурата на главния вход на електроцентралата

#svz

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн