Превишен е аларменият праг за серен диоксид в Гълъбово. Отмениха го в 19.00 часа

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
6546575315Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистрирано на 26.03.2020 г. в град Гълъбово

В часовете от 16 до 18 ч. е регистрирано превишение на Алармен праг по показател серен диоксид в град Гълъбово. Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града регистрира превишение на Алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа, както следва:

– в 16:00 часа – 581.14 микрограма на куб. м.

– в 17:00 часа – 638.39 микрограма на куб. м.

– в 18:00 часа – 553.2 микрограма на куб. м.

Аларменият праг за серен диоксид е 500 мкг/м3, измерени в три последователни часа.

РИОСВ – Стара Загора е издала предписания за намаляване на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ от комплекса „Марица изток”, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

Наблюдава се тенденция на неустойчива атмосфера, създаваща предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферен замърсител серен диоксид в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени.

*  *  *

В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица-изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 26.03.2020 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово е отчетена стойност по показателя:

–  в 19:00 часа – 137.98 микрограма на куб. м.

Във връзка с очерталата се след 19:00 часа на 26.03.2020 г. тенденция на намаляване концентрациите на атмосферен замърсител серен диоксид, отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението в гр. Гълъбово.

Останалите Пунктове за мониторинг в област Стара Загора не отчитат превишения на контролираните показатели.

Дежурния екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички Пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн